Hyppää sisältöön

Avlöning

Kyrkligt anställdas löner bestäms enligt Kyrkans tjänste - och arbetskollektivavtal 2023–2025 (KyrkTAK). Avtalet innehåller bestämmelser om

  • kyrkans allmänna lönesystem och
  • timlönesystemet.

Lönerna för högsta ledningen bestäms emellertid fram till 28.2.2025 enligt följande avtal:

  • tjänstekollektivavtalet om ett lönesystem för högsta ledningen i församlingarna och
  • avtalet om begränsning av tjänstekollektivavtalets bindande verkan.

Dessa avtal gäller kyrkoherdetjänsten och dess innehavare samt den ledande tjänsten inom ekonomi- och personalförvaltningen och dess innehavare som representerar arbetsgivaren i församlingen/den kyrkliga samfälligheten.

På avlöningen av unga (säsongsarbetare och studerande) och arbetstagare i läroavtal kan man i stället för Kyrkans allmänna tjänste- och arbetskollektivavtal 2022–2024 tillämpa avtalet om avlöning av ungdomar och arbetstagare i läroavtal.

Lönesystem: KyrkTAK 2023–2025 Kapitel 2.2

Löner, arvoden och ersättningar i euro enligt KyrkTAK 2023–2025