Hyppää sisältöön

Samarbete

Samarbetet mellan församlingsarbetsgivaren och församlingspersonalen bestäms i enlighet med Kyrkans samarbetsavtal. Samarbetslagen tillämpas inte inom kyrkan. Kyrkans samarbetsavtal innehåller de bestämmelser om samarbete mellan arbetsgivaren och personalen som ska iakttas i stället för samarbetslagstiftningen. I kyrkans samarbetsavtal finns dessutom de bestämmelser om arbetarskyddssamarbete som arbetarskyddslagstiftningen förutsätter. Samarbetsavtalet tillämpas också på kyrkliga samfälligheter, domkapitlen och Kyrkostyrelsen. 

Syftet med samarbetsavtalet är att främja interaktivt samarbete mellan arbetsgivaren och arbetstagarna. Ett viktigt mål är också att främja arbetstagarnas deltagande i behandlingen av ärenden som gäller arbetet och arbetsplatsen samt säkerheten och hälsan i arbetet. Syftet med samarbetet är att samtidigt utveckla ett hållbart och gott samarbete och samtidigt även förbättra arbetslivskvaliteten.

Arbetsgivaren ansvarar för att samarbete enligt avtalet genomförs på arbetsplatsen. Arbetstagarna ska för sin del samarbeta med arbetsgivaren för att målen i avtalet ska nås.

Det centrala är att arbetsgivaren

  • identifierar ärenden som kräver samarbetsförfarande innan de avgörs
  • identifierar samarbetspartnerna och behandlingsforumet för ärendena
  • gör upp en korrekt tidtabell för behandlingen och
  • för en genuin dialog med personalens företrädare eller hela personalen, beroende på ärendets karaktär.

 

Kyrkans samarbetsavtal