Hyppää sisältöön

Jämställdhetsplan

Lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män förutsätter att det utarbetas en jämställdhetsplan som särskilt gäller lön och andra anställningsvillkor för arbetsgivare vars personal regelbundet uppgår till minst 30 personer. I enlighet med jämställdhetsplanen genomförs åtgärder som främjar jämställdheten.


Jämställdhetsplanen ska innehålla: 

  • en redogörelse för jämställdhetsläget i församlingen inklusive en specificering av fördelningen av kvinnor och män i olika uppgifter samt en lönekartläggning som omfattar hela personalen och gäller klassificeringen, lönerna och löneskillnaderna i fråga om kvinnors och mäns uppgifter, 
  • nödvändiga åtgärder som enligt planerna ska inledas eller genomföras för att främja jämställdheten och uppnå lönejämställdhet 
  • en utvärdering av hur åtgärderna i en tidigare jämställdhetsplan har genomförts och av resultaten. 

Jämställdhetsplanen ska utarbetas minst vartannat år. Det kan avtalas lokalt att en lönekartläggning ska göras minst vart tredje år, om jämställdhetsplanen till övriga delar görs upp årligen.

Jämställdhetsplanen ska utarbetas och behandlas inom ramen för det kontinuerliga samarbete som förutsätts i kyrkans samarbetsavtal. Personalen ska informeras om planen och uppdateringen av den.

Planen kan inkluderas i personalplanen, utbildningsplanen eller i verksamhetsprogrammet för arbetarskyddet.