Hyppää sisältöön

Anställning av unga sommararbetare

Kyrksektorns gällande bestämmelser gör det möjligt att bestämma lönen på ett antal olika sätt när man anställer sommarjobbare:

Månadslön

Lönen för bland andra sommarteologer, sommarkantorer och begravningsplatsarbetare kan antingen bestämmas enligt kyrkans allmänna lönesystem eller avtalas enligt avtalet om avlöning av ungdomar och arbetstagare i läroavtal.

KyrkTAK 2018, Del II, kap. 2.2.1
KyrkTAK 2018, bilaga 5

Timlön

Lönen för till exempel begravningsplatsarbetare kan antingen bestämmas enligt timlönesystemet eller avtalas enligt avtalet om avlöning av ungdomar och arbetstagare i läroavtalsförhållande.

KyrkTAK 2018, Del II, kap. 2.2.2
KyrkTAK 2018, bilaga 5

Sommarpraktikprogrammet ”Bekanta dig med arbetslivet och förtjäna”

Sommarpraktikantprogrammet är avsett för grundskolelever i högstadieåldern, gymnasieelever, tiondeklassare och studerande inom handledande utbildning för yrkesutbildning (Valma). Målet är att ge de unga en möjlighet att bekanta sig med arbetslivet via konkreta arbetsuppgifter. Det är alltså inte tänkt att ersätta vanligt sommararbete.

Praktikantanställningens längd är två veckor eller tio arbetsdagar och infaller under tiden 1.6–31.8 åren 2017–2019. För praktikantperioden betalas en engångslön på 345 euro 2018 och 350 euro 2019. En person kan enligt protokollet ha endast en praktikantperiod per sommar hos samma arbetsgivare.

Sommarpraktikantprogrammet ”Bekanta dig med arbetslivet och förtjäna”, protokoll (på finska) godkänt 30.1.2017.

Tidsbundet tjänsteförhållande

Lönen för en sommararbetare som anställs i ett tidsbundet tjänsteförhållande ska alltid bestämmas enligt det allmänna lönesystemet i KyrkTAK.

KyrkTAK 2018 Del II, kapitel 2.2.1

Hjälpledare på konfirmandläger

Hjälpledare på konfirmandläger anställs vanligtvis inte i varken tjänste- eller arbetsavtalsförhållande. De deltar som unga ansvarstagare i församlingens fostrande arbete, men hör inte till församlingens egentliga personal Församlingen kan betala ett litet arvode för den uppgift de utför. Ett sådant arvode är i princip inte lön, utan administreras som arvode.

När den nuvarande arbetsavtalslagen trädde i kraft gav KyA ut cirkulär A3/1999 som behandlar hjälpledarnas ställning. Det som står i cirkuläret gäller fortfarande.

Sommarjobb för unga