Hyppää sisältöön

Anställning av unga sommararbetare

Kyrksektorns gällande bestämmelser gör det möjligt att bestämma lönen på ett antal olika sätt när man anställer sommarjobbare:

Månadslön

Lönen för bland andra sommarteologer, sommarkantorer och begravningsplatsarbetare kan antingen bestämmas enligt kyrkans allmänna lönesystem eller avtalas enligt avtalet om avlöning av ungdomar och arbetstagare i läroavtal.

KyrkTAK 2023-2025, Del II, kap. 2.2.1
KyrkTAK 2023-2025, bilaga 5

Timlön

Lönen för till exempel begravningsplatsarbetare kan antingen bestämmas enligt timlönesystemet eller avtalas enligt avtalet om avlöning av ungdomar och arbetstagare i läroavtalsförhållande.

KyrkTAK 2023-2025, Del II, kap. 2.2.2
KyrkTAK 2023-2025, bilaga 5

Tidsbundet tjänsteförhållande

Lönen för en sommararbetare som anställs i ett tidsbundet tjänsteförhållande ska alltid bestämmas enligt det allmänna lönesystemet i KyrkTAK.

KyrkTAK 2023-2025 Del II, kapitel 2.2.1

Hjälpledare på konfirmandläger

Hjälpledare på konfirmandläger anställs vanligtvis inte i varken tjänste- eller arbetsavtalsförhållande. De deltar som unga ansvarstagare i församlingens fostrande arbete, men hör inte till församlingens egentliga personal Församlingen kan betala ett litet arvode för den uppgift de utför. Ett sådant arvode är i princip inte lön, utan administreras som arvode.

När den nuvarande arbetsavtalslagen trädde i kraft gav KyA ut cirkulär A3/1999 som behandlar hjälpledarnas ställning. Det som står i cirkuläret gäller fortfarande.

Sommarjobb för unga