Hyppää sisältöön

Semester

Kyrkligt anställdas semester bestäms enligt Kyrkans tjänste- och arbetskollektivavtal (KyrkTAK). Bestämmelserna i semesterlagen tillämpas inte, om inte något annat bestäms i KyrkTAK.

KyrkTAKs semesterbestämmelser omfattar

  • intjänande och bestämning av semester
  • semesteruttag och sparande
  • semesterlön
  • semesterersättning
  • semesterpenning och
  • betalning av semesterrelaterade förmåner till tjänsteinnehavare/arbetstagare.

Semesterpromemoria

Anvisningar om semesterbestämmelserna har sammanställts i semesterpromemorian.

Semesterpenning

Inom den kyrkliga sektorn kan semesterpenningen sedan den 1 april 2014 bytas ut mot ledighet. Byte av semesterpenning till ledighet baserar sig på en överenskommelse mellan arbetstagaren och arbetsgivaren.

 

 

KyrkTAK 2023-2025 Del IV Semester