Hyppää sisältöön

Kyrkans arbetsmarknadsverk

Kyrkans arbetsmarknadsverk är en myndighet som sköter den evangelisk-lutherska kyrkans intressebevakning som arbetsgivare i arbetsmarknadsfrågor. Arbetsmarknadsverket har som uppgift att på evangelisk-lutherska kyrkans arbetsgivarenheters vägnar förhandla och avtala om anställningsvillkoren för tjänsteinnehavarna och arbetstagarna.

Arbetsmarknadsverket ser till att de avtal som ingås om löner och övriga anställningsvillkor anpassas både till de samhällsekonomiska kraven och till de krav som dikteras av kyrkans ekonomi och verksamhet och att kyrkans arbetsmarknadsärenden i alla avseenden sköts på ett korrekt sätt.

Kyrkans arbetsmarknadsverk är en av centralorganisationerna på den finländska arbetsmarknaden. Vi fungerar därmed dels på centralorganisationsnivå som kyrkans intressebevakare i arbetsmarknadsfrågor, dels på förbundsnivå som den instans som ingår kollektivavtal på branschnivå.

Kyrkans arbetsmarknadsverk hette fram till slutet av 2005 Kyrkans avtalsdelegation.

Kyrkans avtalssystem