Hyppää sisältöön

Cirkulär A8/2020

23.9.2020

Ändringar i tidpunkten och arrangemangen för förtroendemannakurserna

Arrangemanget, tidpunkten för och/eller namnet på de förtroendemannakurser som Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU rf, Kyrkfackets union rf/JHL och Jyty samt Kyrkosektorn rf ordnar och som meddelats i cirkulär A3/2019, har ändrats på det sätt som framgår av bilagan (den ändrade punkten har markerats med gul färg).

 

 

Arbetsmarknadsdirektör         Anna Kaarina Piepponen

 

Förhandlingschef                      Oili Marttila

 

Bilaga: Ändringar i förtroendemannakurserna

 

Cirkulär A8/2020