Hyppää sisältöön

Cirkulär A2/2020

14.2.2020

1. Avtal om grupplivförsäkring 2020

De centrala arbetsmarknadsorganisationerna har kommit överens om att avtalsvillkoren för grupplivförsäkringen ska ses över för 2020. Försäkringsersättningarna är oförändrade. Följande ändringar har skett i försäkringsvillkoren:

  • Benämningarna på försäkringssummor har ändrats. I det nya avtalet kallas grundbeloppet efterlevande makes andel och barnförhöjningen barnandel. Benämningen olycksfallstillägg är oförändrad.
  • Definitionen av sambo har kompletterats så att som sambo betraktas också en person som vid sin död levde fortgående i gemensamt hushåll under äktenskapsliknande förhållanden och den gemensamma ekonomin hade fortgått utan avbrott i minst fem år före den försäkrades död.
  • Det fortsatta pensionsskyddet på fem år i samband med övergången till invalidpension har slopats.
  • Det har fastställts en tidsfrist för ansökan om ersättning. Ersättning ska sökas inom tio år från utgången av det kalenderår under vilket förmånslåtaren har avlidit.

Kyrkans huvudavtalsparters avtal om förmån som motsvarar grupplivförsäkring har justerats enligt de ovan nämnda ändringarna. Dessutom har vissa ändringar av teknisk natur gjorts i avtalet.  Grupplivförsäkringsavtalet 2020 finns som bilaga till detta cirkulär.

2. Ändrad tidpunkt för förtroendemannautbildningen

I Kyrkans arbetsmarknadsverks cirkulär A3/2019 fanns ett fel gällande en av Kyrkosektorn rf:s förtroendemannautbildningar. Den rätta tidpunkten för Kyrkosektorn rf:s förtroendemannautbildning är:

 Kurs

Gammalt datum

 Nytt datum

 Ort

 Förtroendemannautbildning A

 23-24.4.2020

 20-21.4.2020

 Tammerfors

 

 

 

Arbetsmarknadsdirektör        Anna Kaarina Piepponen

 

Jurist                                           Timo von Boehm

 

Bilaga: Avtal om grupplivförsäkring 2020

 

Cirkulär A2/2020