Hyppää sisältöön

Cirkulär A4/2021

30.3.2021

Korrigering till cirkulär A3/2021

Till skillnad från vad som i cirkulär A3/2021 sägs om lönejusteringarna i punkt 1.2 Lönesystemet för högsta ledningen i församlingarna, ansvarar församlingen för genomförandet av lönejusteringen för den högsta ledningen fr.o.m. 1.5.2021 också när justeringen av grundlönen genomförs i form av en allmän höjning på 1,6 procent. Församlingen ska registrera lönejusteringarna för den högsta ledningen i löneräkningssystemet för verkställighet vid Kyrkans servicecentral oberoende av justeringssättet, se närmare Kyrkans servicecentral/Rutan. Vi beklagar förvirringen till följd av skillnaderna i anvisningarna.

 

 

Arbetsmarknadsdirektör     Anna Kaarina Piepponen

 

Förhandlingschef                 Oili Marttila

 

Cirkulär A4/2021