Hyppää sisältöön

Cirkulär 7/2022

22.6.2022

Gemensam anvisning för evangelisk-lutherska kyrkans församlingar om användning av prestationstillägg

 

1. Allmänt

Kyrkans huvudavtalsparter har med stöd av 8 § i underteckningsprotokollet till KyrkTAK 2022-2024 uppdaterat den gemensamma anvisningen om prestationstillägg i det allmänna lönesystemet den 11 oktober 2018.

Prestationstillägget är en lönedel, som använts sedan den 1 januari 2020, som ingår i det allmänna lönesystemet och som kan betalas till den anställda[1] på basis av arbetsprestationen.

Bestämmelser om prestationstillägg finns i § 26 i Kyrkans tjänste- och arbetskollektivavtal. Enligt den kan en tjänsteinnehavare/arbetstagare betalas ett prestationstillägg i eurobelopp som hör till den ordinarie lönen. Prestationstillägget betalas på basis av tjänsteinnehavarens/arbetstagarens arbetsprestation inom ramen för de resurser som avdelats för ändamålet. Arbetsgivaren bestämmer om prestationstillägg, bedömningsgrunder, skriftlig beskrivning av systemet och utbetalning av prestationstillägg.

Huvudavtalsparternas gemensamma mål har varit att ge anvisningar i mer allmänna frågor om tillämpningen av prestationstillägg och samtidigt påminna om grundprinciperna för systemet i fråga.

Den uppdaterade anvisningen kan läsas i sin helhet här: Gemensam anvisning för evangelisk-lutherska kyrkans församlingar om användning av prestationstillägg.

2. Saker som särskilt ska beaktas i prestationstilläggssystemet

  • En arbetstagares/ tjänsteinnehavares arbetsprestation bedöms alltid om han eller hon omfattas av tillämpningsområdet för KyrkTAK allmänna lönesystem och anställningsförhållandet varar i minst fyra månader.
  • Det är motiverat att informera hela personalen om prestationstilläggssystemet. Det väsentliga är att personalen känner till grunderna för systemet, hur bedömningsprocessen genomförs och förutsättningarna för belöning.
  • Det är bra att regelbundet bedöma hur de lokala systemen fungerar och vid behov ändra dem genom att avtala om att de fungerar bättre. Det lönar sig att fråga till exempel andra församlingar om fungerande praxis för prestationstillägg.

 

 

Arbetsmarknadsdirektör   Anna Kaarina Piepponen

 

Förhandlingschef                Ulla Westermarck

 

Cirkulär 7/2022


[1] I dessa anvisningar avses med anställda både arbetstagare och tjänsteinnehavare.