Hyppää sisältöön

Cirkulär 4/2023

19.12.2023

 

1. Beskattningsvärden för naturaförmåner fr.o.m. 1.1.2024

Beskattningsvärdena för naturaförmåner fr.o.m. 1.1.2024 har fastställts. Skatteförvaltningens beslut om nya beskattningsvärden för naturaförmåner kan läsas på  skatteförvaltningens webbsidor.

I 2–7 § i skatteförvaltningens beslut fastställs ett beskattningsvärde för bostadsförmånen som grundar sig på bostadens läge. Enligt 8 § i beslutet kan beskattningsvärdet för bostadsförmånen sänkas om hyresnivån för bostäder i en kommun konstaterats vara lägre än de värden som angetts i 2 § 1 mom.

I 10–14 § i skatteförvaltningens beslut fastställs beskattningsvärdet för kostförmån. Kostförmånens värde vid arbetsplatsbespisning är 8,50 euro under perioden 1.1–31.12.2024. För att priset på en måltid som betalas till arbetsgivaren för arbetsplatsbespisning inte ska utgöra naturaförmån, ska arbetstagaren betala minst 8,50 euro för måltiden. Kostförmånens värde vid anstaltsbespisning är 6,37 euro.

I 26 § i skatteförvaltningens beslut fastställs beskattningsvärdet för telefonförmån, som är 20 euro per månad.

2. Resekostnadsersättningar fr.o.m. 1.1.2024

I resekostnadsersättningarna enligt bilaga 4 i Kyrkans tjänste- och arbetskollektivavtal 2023–2025 har vissa belopp justerats. I den nya bilagan, som träder i kraft 1.1.2024, har Skatteförvaltningens beslut om skattefria resekostnadsersättningar under 2023 beaktats.

Inrikes heldagstraktamente är 51 euro från och med 1.1. 2024 och partiellt dagtraktamente 24 euro. Kilometerersättningen för användning av egen bil är 57 cent för de 5 000 första kilometrarna och 50 cent per följande kilometer.

3. Avtal om grupplivförsäkring 2024–2025

De centrala arbetsmarknadsorganisationerna har kommit överens om att avtalsvillkoren för grupplivförsäkringen ska ses över för åren 2024–2025. Basbeloppen och barntilläggen som betalas ut från försäkringen höjs med 4,5 procent.

Kyrkans huvudavtalsparters tjänste- och arbetskollektivavtal om förmån som motsvarar grupplivförsäkring har justerats enligt de ovan nämnda ändringarna. Dessutom har vissa ändringar av teknisk natur gjorts i avtalet i fråga. Grupplivförsäkringsavtalet 2024–2025 finns som bilaga till detta cirkulär.

4. Förtroendemannakurser

Kyrkans arbetsmarknadsverk har utöver de kurser som meddelats tidigare godkänt följande kurser som utbildning enligt 11 § i kyrkans förtroendemannaavtal.

Huvudmän och förtroendemän enligt kyrkans förtroendemannaavtal har rätt att en gång om året delta i en av Kevas följande utbildningar under arbetstiden.

Om lön och ersättningar för tjänst-/arbetsledighet som beviljats förtroendemannautbildningen, se 221 och 223 § i KyrkTAK.

Arrangör

Kurs

Datum

Ort

Keva

Keva kumppanina ay-toimijoille

14.3.2024

Villmanstrand

Keva

Keva kumppanina ay-toimijoille

16.4.2024

Vasa

Keva

Keva kumppanina ay-toimijoille

15.5.2024

Rovaniemi

Keva

Keva kumppanina ay-toimijoille

2.10.2024

Jyväskylä

Keva

Keva kumppanina ay-toimijoille

22.10.2024

Åbo

Keva

Keva kumppanina ay-toimijoille

13.11.2024

Helsingfors

 

 

Arbetsmarknadsdirektör      Anna Kaarina Piepponen

 

Förhandlingschef                   Ulla Westermarck

 

Bilagor:     

  1. Resekostnadsersättning 2024
  2. Avtal om grupplivförsäkring 2024–2025

 

Cirkulär 4/2023