Hyppää sisältöön

Verksamhetsprogram för arbetarskyddet

Arbetarskyddslagen förutsätter att arbetsgivaren utarbetar ett verksamhetsprogram för arbetarskyddet för att främja säkerhet och hälsa på arbetsplatsen samt för att upprätthålla arbetstagarnas arbetsförmåga. Verksamhetsprogrammet för arbetarskyddet är grunddokumentet för säkerhetsledningen på arbetsplatsen. Det bidrar till att effektivisera det proaktiva arbetarskyddet och systematiskt utveckla arbetsförhållandena.

Verksamhetsprogrammet för arbetarskyddet ska omfatta behoven av att utveckla arbetsförhållandena på arbetsplatsen och verkningarna av faktorerna i anslutning till arbetsmiljön. För programmet ska arbetsgivaren systematiskt reda ut och identifiera de olägenheter och risker som beror på arbetet, arbetstiderna, arbetslokalen, arbetsmiljön i övrigt och arbetsförhållandena samt bedöma deras betydelse för arbetstagarnas säkerhet och hälsa.

Skyldigheten att utarbeta ett program gäller alla arbetsgivare. Arbetsgivaren kan dock välja hur programmet utarbetas. Som hjälp kan man t.ex. använda modellblanketter från arbetarskyddsförvaltningen eller Arbetarskyddscentralen.

Verksamhetsprogrammets mål för främjande av säkerhet och hälsa samt upprätthållande av arbetsförmågan ska beaktas i utvecklingen och planeringen på arbetsplatsen. Arbetsgivaren ska också behandla dessa mål och hela verksamhetsprogrammet i det kontinuerliga samarbete med arbetstagarna eller deras representanter som förutsätts i Kyrkans samarbetsavtal. Arbetstagarna ska informeras om programmet och det ska vara lätt för arbetstagarna att få tillgång till det.

Ledningen ska följa upp genomförandet av verksamhetsprogrammet för arbetarskyddet. Programmet ska hållas uppdaterat genom att dess innehåll och mål ses över regelbundet eller om omständigheterna förändras väsentligt.

Verksamhetsprogrammet för arbetarskyddet kan också innehålla en plan för åtgärder för att uppnå jämställdhet på arbetsplatsen (jämställdhetsplan) samt en plan för åtgärder för att främja likabehandling (likabehandlingsplan). Dessa planer är lagstadgade för arbetsgivare som regelbundet har minst 30 anställda.