Hyppää sisältöön

Cirkulär A9/2018

20.12.2018

1. Resekostnadsersättningar fr.o.m. 1.1.2019

Beskattningsvärdena för naturaförmåner fr.o.m. 1.1.2019 har fastställts. Skatteförvaltningens beslut om de nya beskattningsvärdena för naturaförmåner finns på Skatteförvaltningens webbplats.

I 2–7 § i skatteförvaltningens beslut fastställs beskattningsvärdet för bostadsförmån som grundar sig på bostadens läge. Enligt 8 § i beslutet kan beskattningsvärdet för bostadsförmån sänkas om hyresnivån för bostäder i en kommun konstaterats vara lägre än de värden som angetts i 2 § 1 mom.

I 10–14 § i skatteförvaltningens beslut fastställs beskattningsvärdet för kostförmån. Kostförmånens värde vid arbetsplatsbespisning är 6,60 euro under perioden 1.1–31.12.2019. För att arbetsplats-bespisningen inte ska betraktas som en naturaförmån ska det pris som arbetstagaren betalar till arbetsgivaren uppgå till minst 6,60 euro per måltid.

I 26 § i skatteförvaltningens beslut fastställs beskattningsvärdet för telefonförmån, som är 20 euro per månad.

2. Resekostnadsersättningar fr.o.m. 1.1.2019

I resekostnadsersättningarna enligt bilaga 4 i Kyrkans tjänste- och arbetskollektivavtal 2018-2020 har vissa belopp justerats. I den nya bilagan, som träder i kraft 1.1.2019, har Skatteförvaltningens beslut om skattefria resekostnadsersättningar under 2019 beaktats.

Inrikes heldagtraktamente är 42 euro fr.o.m. 1.1.2019 och partiellt dagtraktamente 19 euro. Kilometerersättningen för användning av egen bil är 43 cent för de 5 000 första kilometrarna och 38 cent per följande kilometer.

 

 

Arbetsmarknadsdirektör  Anna Kaarina Piepponen

 

Jurist                                     Timo von Boehm

 

Bilaga: Resekostnadsersättning 2019

 

Cirkulär A9/2018