Hyppää sisältöön

Välkommen, det här är organisationen Kyrkostyrelsen/Kyrkans arbetsmarknadsverks tillgänglighetsutlåtande 


Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten https://evl.fi/arbetsmarknadsverk och har utarbetats/uppdaterats 30.9.2022. 

En extern expertorganisation har bedömt tjänstens tillgänglighet 

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten 

Uppfyller delvis tillgänglighetskraven 

Icke-tillgängligt innehåll

Webbplatsen uppfyller ännu inte tillgänglighetskraven till alla dela

 • Möjlig att uppfatta: Innehållselementens ID:n

       Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

         På webbplatsen finns innehållselement som saknar unika ID:n.  

       Tillgänglighetskriterier som inte uppfylls 
 • 1.3.1 Information och relationer 
 • Möjlig att uppfatta: Inmatningsfält 

       Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

         Webbplatsens inmatningsfält saknar en beskrivning som är explicit

         kopplad till fältet och anger fältets ändamål för dem som använder

         hjälpmedel. (även WCAG 3.3.2.) 

       Tillgänglighetskriterier som inte uppfylls 
 • 1.3.1 Information och relationer 
 • Möjlig att uppfatta: Design med HTML

       Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

         En del av innehållet på webbplatsen har designats med HTML-kod

         i stället för med en CSS-dokumentmall. 

       Tillgänglighetskriterier som inte uppfylls 
 • 1.3.1 Information och relationer 
 • Möjlig att uppfatta: Textformatering

       Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

         Taggen font har använts vid textformateringen 

       Tillgänglighetskriterier som inte uppfylls 
 • 1.3.1 Information och relationer 
 • Möjlig att uppfatta: Understruken text 

       Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister 

         På webbplatsen finns innehåll som understrukits trots att det inte

         är fråga om en länk. 

       Tillgänglighetskriterier som inte uppfylls 
 • 1.3.1 Information och relationer 
 • Möjlig att uppfatta: Rubrikmarkeringar som saknas 

       Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister 

         På vår webbplats förekommer brister i rubrikmarkeringen 

       Tillgänglighetskriterier som inte uppfylls 
 • 1.3.1 Information och relationer 
 • Möjlig att uppfatta: Ledtext/etikett och styrobjekt har inte sammankopplats i ett formulär 

       Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister 

         Ett formulärfält har inte kopplats på ett tillgängligt sätt.  

       Tillgänglighetskriterier som inte uppfylls 
       Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister 

         Taggen 'i' har använts för att infoga ikoner på webbplatsen. 

       Tillgänglighetskriterier som inte uppfylls 
 • 1.3.1 Information och relationer 
 • Möjlig att uppfatta: Teckenpositioner utan innehåll 

       Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister 

         På webbplatsen används HTML5- eller WAI ARIA-teckenpositioner,

         men de täcker inte allt innehåll.Problem kan uppstå så att den som

         använder hjälpmedel mister kontrollen över innehållet vid

        förflyttning på webbplatsen. 

       Tillgänglighetskriterier som inte uppfylls 
 • 1.3.1 Information och relationer 
       Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister 

         På vår webbplats finns filer som för närvarande inte är fullständigt

         tillgängliga. Meddela oss om du noterar brister. Du kan fråga efter

         innehållet i dokumenten via kontaktuppgifterna nedan. (även

         WCAG 1.3.1, WCAG 1.3.2) 

       Tillgänglighetskriterier som inte uppfylls 
 • 1.3.1 Information och relationer 
   
 • Möjlig att uppfatta: Kontrast 

       Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister 

         Kontrasten är inte tillräckligt.

       Tillgänglighetskriterier som inte uppfylls 
 • 1.4.3  

 

Har du noterat brister i tillgängligheten i vår digitala tjänst? Berätta för oss så gör vi vårt bästa för att åtgärda bristen 

Ge tillgänglighetsrespons med detta webbformulär

Tillsynsmyndighet 

Om du upptäcker tillgänglighetsproblem på vår webbplats, kontakta först oss som upprätthåller webbplatsen. Det kan ta upp till 14 dagar att få svar. Om du inte är nöjd med vårt svar eller om du inte alls får något svar inom två veckor kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. Regionförvaltningsverket i Södra Finland anger tydligt på sin webbplats hur man kan lämna in anmälan och hur ärendet behandlas. 

Kontaktuppgifter till tillsynsmyndigheten 

Regionförvaltningsverket i Södra Finland 


Enheten för tillgänglighetstillsyn 
www.tillganglighetskrav.fi  
webbtillganglighet(at)rfv.fi 
telefonnummer växeln 0295 016 000