Hyppää sisältöön

Rekryteringsprocessen

I församlingarna finns personal i både tjänste- och arbetsavtalsförhållande. I kyrkolagen och kyrkoordningen finns många formkrav som gäller anställning i tjänsteförhållande. I jämställdhetslagen och diskrimineringslagen finns dessutom förpliktande bestämmelser om förbud mot diskriminering vid anställning i tjänste- och arbetsavtalsförhållande. I övrigt finns inga bestämmelser om anställning i arbetsavtalsförhållande.

En tjänst inrättas för att sköta vissa bestämda uppgifter och är i kraft tills den dras in. Bestämmelserna om arbetsavtalsförhållanden är friare och anställningsförhållandet varar endast så länge anställningen fortgår.  Många församlingar iakttar ändå sättet att anställa i tjänsteförhållande också vid anställning i arbetsavtalsförhållande även om det inte är en skyldighet. Här presenteras den process som följs vid anställning i ordinarie tjänsteförhållande.

Närmare information om kyrkoherdeval finns på webbsidan Kyrkoherdeval.