Hyppää sisältöön

Avtalsparter

Kyrkans arbetsmarknadsverk har som uppgift att på evangelisk-lutherska kyrkans arbetsgivarenheters vägnar förhandla och avtala om anställningsvillkoren för tjänsteinnehavarna och arbetstagarna. Avtalsförhandlingarna förs mellan förhandlare från Kyrkans arbetsmarknadsverks kansli och de organisationer som företräder tjänsteinnehavarna och arbetstagarna. Förhandlingsresultatet ska godkännas av delegationen för Kyrkans arbetsmarknadsverk och av de beslutande organen i tjänsteinnehavarnas och arbetstagarnas organisationer. En förutsättning för att ett avtal ska kunna ingås är alltså alltid att avtalet godkänns både av arbetsgivarens avtalsorganisation och av en organisation som företräder de anställda.

Den kyrkliga sektorns huvudavtalsorganisationer är Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU rf, Kyrkosektorn rf och Kyrkfackets union rf. Kyrkfackets union utgörs av Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL tillsammans med Fackförbundet JYTY.