Hyppää sisältöön

Vanliga frågor om arbetstid

 

Rätt till en extra ledig dag för arbete under söckenhelg för den som inte har arbetstid (§ 142 5 mom.)

Prästens ordinarie lediga dagar är måndag och tisdag. Julen 2020 infaller julens helgdagar från torsdag till lördag. Hur ges extra lediga dagar för det arbete som prästen utfört under julhelgen?

Svar:

Om en arbetstagare/tjänsteinnehavare/arbetstagare i andligt arbete utan arbetstid utför arbete under en söckenhelg så att arbetsdagen till väsentliga delar motsvarar den ordinarie arbetsdagen, har hen rätt att under den pågående eller följande kalendermånaden få en extra ledig dag. När en extra ledig dag beviljas ska dock följande två specialvillkor som framgår av § 142 5 mom. beaktas:

  1. Arbetsdagen ska förläggas till en sådan söckenhelg som för anställda med arbetstid är en söckenhelg som förkortar arbetstiden. De här dagarna har fastställts i § 171. De är kyrkliga helgdagar eller andra helgdagar som i § 171 avtalats som dagar som förkortar arbetstiden (t.ex. självständighetsdagen). Gemensamt för söckenhelger som förkortar arbetstiden är att söckenhelgen ska infalla mellan måndag och fredag. En söckenhelg som infaller under veckoslutet (lö-sö) förkortar aldrig arbetstiden för anställda med arbetstid, och arbete på en sådan dag kan således inte heller ge den som inte har arbetstid rätt till en extra ledig dag.

I det fall som frågan gäller kan prästens arbete på julafton (torsdag) och/eller den första juldagen (fredag) ge rätt till en extra ledig dag. Om prästen arbetar båda söckenhelgerna har hen rätt att få två extra lediga dagar. Däremot ger arbetet på lördagen i julveckan inte rätt till en extra ledig dag, eftersom det inte är en i § 171 avsedd söckenhelg som förkortar arbetstiden för anställda med arbetstid.

  1. För anställda utan arbetstid är alla söckenhelger i princip likadana arbetsdagar som vardagarna. I själva verket har dock söckenhelgerna kunnat bli sådana dagar att även om de formellt sett är arbetsdagar, har det i själva verket inte getts konkreta arbetsuppgifter för dem. Just denna situation har beaktats i den nya bestämmelsen. Personer som inte måste arbeta på en arbetsdag som infaller på en söckenhelg har inte rätt till en extra ledig dag. De drar ju nytta av söckenhelgen likt en ledig dag, även om det formellt sett är en arbetsdag för dem. Däremot har de som på ett konkret och tillräckligt sätt arbetar på en söckenhelg, dvs. så att arbetsdagen till väsentliga delar motsvarar den ordinarie arbetsdagen, rätt till en extra ledig dag.

Det krävs inte ett visst minimiantal arbetstimmar för att arbetsmängden ska räcka för att få en extra ledig dag. Det väsentliga är att arbetsmängden gör att söckenhelgen till väsentliga delar motsvarar den ordinarie arbetsdagen. Till exempel en mässa som prästen förrättar på en söckenhelg anses till sin arbetsmängd vara tillräcklig för att få en extra ledig dag. I sista hand avgör chefen om den väsentlighetsförutsättning som ställs för arbete på en söckenhelg uppfylls. I Kyrkans arbetsmarknadsverks cirkulär A9/2020 redogörs närmare för den arbetsmängd som krävs för att få en extra ledig dag.