Hyppää sisältöön

Vanliga frågor om arbetstid

 

Andligt arbete

Andligt arbete på deltid
Ombildning av en prästtjänst till en deltidstjänst
Rätt till en extra ledig dag för arbete under söckenhelg för den som inte har arbetstid (§ 142 5 mom.)

Arbetstidsplanering

Arbetstagare som omfattas av arbetstidsbestämmelserna
Avtal om periodens längd
Daglig rast
Deltidsarbetstid och förläggning av arbetstiden
Längden på arbetspass och veckovila
Obligatorisk arbetsskiftsförteckning
Periodens längd
Preskription av lönefordringar
Upprättande av ett system för utjämning av arbetstiden
Ändring av en period inom den allmänna arbetstiden
Ändringar i arbetstiden vid periodarbete
Övergång till fyra dagars arbetsvecka

Arbetstidsersättningar allmän arbetstid

Arbetstid under söckenhelgsvecka för anställda med allmän arbetstid
Arbetstidsersättningar för ungdomsarbetare i arbetsavtalsförhållande
Arbetstidsersättningar i form av ledighet samt sjukledighet
Beaktande av ersättning för förlorad veckoledighet i semesterlönen och semesterersättningen
Deltidsarbete och söckenhelger
Hur avbrott i arbetstiden inverkar på veckoarbetstiden
Lägerarbete för barnledare
Mertidsarbete och ersättning för förlust av veckoledighet
Söckenhelgers inverkan på veckoarbetstiden
Övertidsarbete för arbetstagare som inkallas vid behov

Arbetstidsersättningar kontorsarbetstid

Arbetstid under söckenhelgsvecka
Beräkning av arbetstidsersättning
Ersättning för mertidsarbete och övertidsarbete
Söckenhelger vid deltidsarbete
Söckenhelgers inverkan på deltidsarbete

Övriga arbetstidsersättningar

Avrundning av arbetstidsersättning
Ersättning för lång arbetsdag