Hyppää sisältöön

Lönesystemet för den högsta ledningen

Lönerna för den högsta ledningen i alla församlingar/kyrkliga samfälligheter bestäms fram till den 28 februari 2025 enligt avtalet för lönesystemet för den högsta ledningen.

  • Avtal om begränsning av kollektivavtalets bindande verkan, KyrkTAK 2023–2025, Bilaga 6
  • Tjänstekollektivavtal om ett lönesystem för högsta ledningen i församlingarna, KyrkTAK 2023–2025, Bilaga 7

Tillämpningsdirektiv för lönesystemet

De centrala tillämpningsdirektiven för lönesystemet har sammanställts i separata guider:

Lönesystemet och grundlönen för den högsta ledningen - anvisningar för församlingarna

Lönejusteringar KyrkTAK 2023–2025

Församlingen justerar grundlönen för tjänsteinnehavare som hör till lönesystemet för den högsta ledningen med en allmän förhöjning på 2,5 procent fr.o.m. 1.2.2024.

Kyrkans huvudavtalsorganisationer har justerat skalorna för lönesättningsgrupperna K och J att motsvara de allmänna förhöjningarna fr.o.m. 1.2.2024.

Cirkulär 3/2023

Framställningar till Kyrkans arbetsmarknadsverk

Motiverade framställningar om ändringar av lönesättningsgruppen skickas per e-post till kit@evl.fi.

Statistik över lönerna för högsta ledningen

Uppgifterna baserar sig på de beslut om lönejusteringar som församlingarna skickat till Kyrkans arbetsmarknadsverk.

 

Grundlönerna och decilerna för högsta ledningen 31.12.2023 (på finska)

Lönesättningsgrupperna K/J:s skalor i euro 1.2.2024

Se även vanliga frågor gällande lönesystemet för högsta ledningen.