Hyppää sisältöön

Lönesystemsförsök för den högsta ledningen

Lönerna för den högsta ledningen i alla församlingar/kyrkliga samfälligheter bestäms fram till den 28 februari 2022 enligt avtalet för lönesystemsförsök för den högsta ledningen.

  • Avtal om begränsning av kollektivavtalets bindande verkan, KyrkTAK 2020–2022, Bilaga 6
  • Tjänstekollektivavtal om försök med ett lönesystem för högsta ledningen i församlingarna, KyrkTAK 2020–2022, Bilaga 7

Tillämpningsdirektiv för lönesystemet

De centrala tillämpningsdirektiven för lönesystemet har sammanställts i separata guider:

Lönesystemet och grundlönen för den högsta ledningen - anvisningar för församlingarna

Lönejusteringar KyrkTAK 2020–2022

Församlingen justerar grundlönen för tjänsteinnehavare som hör till lönesystemet för högsta ledningen med en allmän förhöjning på 1,4 procent fr.o.m. 1.8.2020 och en allmän förhöjning på 1,6 procent fr.o.m. 1.5.2021. I stället för denna senare allmänna förhöjning kan församlingen besluta justera grundlönerna för den högsta ledningen enligt de mål som tidigare ställts upp för ledningen och en utvärdering av hur målen uppnåtts. Den totala kostnadseffekten för en dylik justering ska dock vara lika stor som en allmän förhöjning på 1,6 procent av den högsta ledningens löner.

Kyrkans huvudavtalsorganisationer har justerat skalorna för lönesättningsgrupperna K och J att motsvara de allmänna förhöjningarna fr.o.m. 1.8.2020 och 1.5.2021 (KyrkTAK bilaga 1). Om församlingen justerar grundlönerna utifrån en bedömning av prestationen fr.o.m. 1.5.2021 ska den se till att tjänsteinnehavarens grundlön är minst lika stor som skalans nedre gräns för den lönesättningsgrupp K eller J som fastställts för tjänsten. Grundlönen måste justeras upp till den nedre gränsen om den annars skulle ha blivit mindre än så.

Cirkulär A4/2020

Anmälningar/framställningar till Kyrkans arbetsmarknadsverk

Församlingens/den kyrkliga samfällighetens beslut om justering av grundlönen samt motiverade framställningar om ändringar av lönesättningsgruppen skickas per e-post till kit@evl.fi.

Statistik över lönerna för högsta ledningen

Uppgifterna baserar sig på de beslut om lönejusteringar som församlingarna skickat till Kyrkans arbetsmarknadsverk.

 

Grundlönerna och decilerna för högsta ledningen 1.9.2019

Lönesättningsgrupperna K/J:s skalor i euro 1.8.2020

Se även vanliga frågor gällande lönesystemet för högsta ledningen.