Hyppää sisältöön

Lönesystemsförsök för den högsta ledningen

Lönerna för den högsta ledningen i alla församlingar/kyrkliga samfälligheter bestäms fram till den 31 mars 2020 enligt avtalet för lönesystemsförsök för den högsta ledningen.

Tillämpningsdirektiv för lönesystemet

De centrala tillämpningsdirektiven för lönesystemet har sammanställts i separata guider:

Lönesystemet och grundlönen för den högsta ledningen - anvisningar för församlingarna

Lönejusteringar KyrkTAK 2018–2020

Lönejusteringarna för högsta ledningen genomförs med en justeringspott som baserar sig på församlingens beslut och används från och med 1.4.2018 och 1.4.2019. Vid båda justeringstidpunkterna används en justeringspott motsvarande 1,6 procent av grundlönerna för de tjänsteinnehavarna som omfattas av lönesystemet för den högsta ledningen. Justeringspotten kan användas för att justera lönen för alla som hör till systemet eller endast någon eller några personers löner. Den högsta ledningens grundlöner justeras inte genom någon s.k. allmän förhöjning under den här avtalsperioden.

Cirkulär A2/2018

Anmälningar/framställningar till Kyrkans arbetsmarknadsverk

Församlingens/den kyrkliga samfällighetens beslut om justering av grundlönen samt motiverade framställningar om ändringar av lönesättningsgruppen skickas per e-post till kit@evl.fi.

Statistik över lönerna för högsta ledningen

Uppgifterna baserar sig på de beslut om lönejusteringar som församlingarna skickat till Kyrkans arbetsmarknadsverk.

Grundlönerna för högsta ledningen enligt församlingens medlemsantal 1.5.2017

Grundlönerna och decilerna för högsta ledningen 1.5.2017

 

Lönesättningsgrupperna K/J:s skalor i euro 1.2.2018

 

Se även vanliga frågor gällande lönesystemet för högsta ledningen.