Missionsarbete är den uppgift i kyrkan som grundar sig på den missionsbefallning som Jesus gav: ”Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns, Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.” (Matteus 28:19-20) Till missionsarbetet hör vittnesbörd i ord och handling, arbete för utveckling och rättvisa, samt samarbete mellan olika kyrkor i världen.

Den lutherska kyrkan i Finla nd inledde sitt missionsarbete på 1860-talet då Martti Rautanen och hans arbetskamrater reste till Amboland (nuvarande Namibia). Han var bland annat chef för missionsstationen, bibelöversättare och lärare. Rautanen var också en begåvad psalmdiktare och nationalekonom som respekterade invånarnas egen kultur i Amboland. 2000-talets missionsarbete kan till exempel vara en namibisk prästs och stipendiats arbete i en finländsk församling. Genom detta får församlingen i sitt liv och i sin verksamhet del av den fräschhet och gemenskap som stiger ur den afrikanska kulturen.

En missionär är en person som församlingen sänder ut till missionsarbete via någon kyrklig organisation. Som missionsarbetare verkar bl.a. präster, diakoni– ochungdomsarbetare, personal inom hälsovården, lärare samt experter på teknik och jordbruk. Man gör vanligtvis upp tidsbundna avtal med missionärerna. Efter den överenskomna tiden återvänder de anställda till hemlandet.

Kirkon lähetystyön keskus

Tillbaka till toppen