Den heliga Anden är den tredje personen i treenigheten. Gud är tre personer (Fader, Son och helig Ande).

Enligt den nicenska trosbekännelsen utgår den heliga Anden från Fadern och Sonen av evighet. Den heliga Anden är av samma väsen som Fadern och Sonen. Den heliga Anden är Gud, inte bara en opersonlig gudomlig kraft.

Guds väsen är en hemlighet men Gud uppenbarar sig och blir närvarande genom den heliga Anden. Andra uttryck för Anden är den närvarande Guden, livgivaren, den som väcker tron och upprätthåller den. Han är försvararen som gör kyrkans existens möjlig och som leder den till sanningen (Joh. 14:16-17, 26).

Den heliga Anden är kärlekens Ande. På samma sätt som den treenige Gudens personer älskar varandra i odelbar enhet, ska också Guds barn älska varandra. Jesus visar på de gudomliga personernas kärlek till varandra som en förebild: ”Liksom Fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek.” (Joh. 15:9).

Den heliga Anden verkar genom nådemedlen. Genom dem gör den heliga Anden, alltså Gud, människan till Guds barn och arvtagare av det himmelska riket. Den heliga Anden utgöts över lärjungarna på pingsten (Apg. 2). Kyrkans lära om den heliga Anden finns uttryckt i trosbekännelserna och i Katekesen (19-21).

Tillbaka till toppen