Gud Fader är alltings skapare och upprätthållare. Fadern, Sonen och Anden utgör den gudomliga treenigheten.

Jesus lärde oss att kalla Gud för Fader bland annat i bönen Fader vår. De kristna är Guds barn men till skillnad från Sonen, Kristus, är de skapade. Gudsnamnet Fadern hänvisar till Gud som alltings begynnelse. Benämningen är trots sin maskulina klang inte en könsegenskap.

Särskilt romersk-katolska och ortodoxa präster kallas också “fader”. De är andliga fäder med uppgift att ta hand om sina andliga barn, sina församlingsmedlemmar.

Tillbaka till toppen