Jesus kallade tolv lärjungar då han inledde sin offentliga verksamhet. Senare kallades de apostlar (grek. apostolos = befullmäktigat ombud).

Samtidigt kan alla kristna anses vara Jesus lärjungar och elever. Denna ställning får människan genom dopet.

Tillbaka till toppen