Korsets historia

Ursprungligen var korset ett tortyr- och avrättningsredskap, en sed som romarna hade tillägnat sig från perserna. Korsfästning tillämpades som straff för romerska undersåtar som saknade romerskt medborgarskap.

Den korsfäste spikades fast genom handlovsbenen på tvärslån som fästes på korsets stam. Den dömde var tvungen att bära tvärslån till avrättningsplatsen. Fötterna fästes sannolikt med en spik genom fotsulan eller från hälen i korsets stam, som kunde ha ett litet ”fotsteg”. Den korsfästes död kunde i något skede av avrättningen påskyndas, genom att den dömdes skenben slogs sönder så att han inte längre kunde hålla upp kroppen med hjälp av fötterna.

Korset som kristen symbol

Jesus korsfästes på långfredagen då han också dog. Korset blev den grundläggande symbolen för kristendomen, ett tecken på Guds kärlek, försoning och återlösning.

Det finns många slags kors: det latinska, det grekiska, Andreaskorset, Petruskorset, det ryska, jerusalemkorset, och så vidare. Krucifixet har sin egen etablerade korssymbolik. I anknytning till varje kyrkobyggnad finns vanligtvis ett kors, likaså är de liturgiska kläderna och sakralföremålen märkta med ett kors enligt gammal kyrklig tradition.

I den kyrkliga symboliken hänvisar det tomma korset till påsken och Kristi uppståndelse.

I Finland är det tradition att ge dem som konfirmeras ett ”konfirmationskors”, ett halssmycke med ett kors.

Aposteln Paulus talar om korset som Guds kraft och frälsningens källa. Korset är dårskap för dem som går förlorade, men en Guds kraft och gåva för dem som räddas (1 Kor. 1:18) eftersom Gud har beslutat att rädda världen just genom denna korsets dårskap. Korset hör centralt samman med Kristi offer och nattvardens sakrament.

Tillbaka till toppen