Gud benådar den syndiga människan av nåd allena, för Kristi skull.

Guds frälsande nåd grundar sig på Kristi försonings- och återlösningsarbete: att Jesus dog på korset för vår skull.

Den lutherska kyrkan betonar nådens karaktär som en gåva. Den kristna är en benådad syndare som är kallad till ett liv präglat av nåden, kallad att älska sina medmänniskor så som sig själv och Gud över allting. Ett kärleksfullt levnadssätt är inte ett vilkor för nåden, utan en följd av delaktigheten i nåden.

Gud delar ut sin nåd genom nådemedlen, Ordet och sakramenten. I ordet får vi ta emot nådens evangelium, som utlovar barnaskap hos Gud åt dem som förlitar sig på Kristus, och gör dem delaktiga av Guds kärlek. Genom dopet blir människorna Guds barn, och i nattvarden mottar de Kristus själv i form av bröd och vin.

Tillbaka till toppen