Sakramenten (lat. sacramentum, grek. mysterion) är kyrkans heliga handlingar som Jesus Kristus har instiftat. Den lutherska kyrkan har två sakrament, dopet och nattvarden.

Sakramenten är synliga tecken på Guds nåd. I sakramenten är Guds gåvor till människan förenade med något materiellt: med vattnet i dopet och med brödet och vinet i nattvarden. I dopet och nattvarden är Kristus på ett verkligt och påtagligt sätt närvarande.

Inom den romersk-katolska kyrkan fastställdes på medeltiden sakramentens antal till sju. Dopet och nattvarden har en specialställning på så sätt att de andra sakramenten är knutna till dem.

Tillbaka till toppen