Konfirmationen är en fest som ordnas som avslutning på konfirmandundervisningen (också kallad skriftskolan). Under den här tiden har konfirmanderna lärt sig mer om vad det betyder att leva som en döpt människa tillsammans med andra kristna.

Konfirmation betyder bekräftelse. Konfirmationen hör ihop med dopet. De som konfirmeras bekräftar att de vill tro på Gud och leva som kristna och blir självständiga medlemmar i församlingen. Gud ger de konfirmerade sin bekräftelse, församlingen ber för dem, och de mottar den apostoliska välsignelsen.

Läs mer om konfirmationen

Tillbaka till toppen