Mediekalender

8.10 Församlingsvalets valkompass öppnar

Måndag 8 oktober öppnar församlingsvalets valkompass. I valkompassen har kandidaterna möjlighet att presentera sig för väljarna. Tanken med valkompassen är att ge väljarna möjlighet att bekanta sig med kandidaterna och deras åsikter i olika frågor.

I valet har sammanlagt 16 000 kandidater ställt upp. Antalet förtroendeplatser är 8 300. Det är frivilligt för kandidaterna att besvara valkompassens frågor.

Valets egentliga valdag är 18 november och förhandsröstningen pågår 6-10 november.

Mera information:
projektsekreterare Maria Borg-Karlsson, tfn 040 1425 171
www.forsamlingsvalet.fi/valkompassen

12-14.10 Finlandssvenska diakonidagarna, Raseborg

I år ordnas finlandssvenska diakonidagar på 12-14 oktober på stiftsgården Lärkkulla, Lärkkullavägen 22, Karis. Dagarna ordnas i regel vart fjärde år för dem som är intresserade av kyrkans diakoniarbete och temat denna gång är Vart är vi på väg?

Under dagarna presenteras bland annat Raharinki i Borgå och Tehuset i Jakobstad. Raharinki är en ekonomisk rådgivning för personer med ekonomiska svårigheter. Den fungerar som ett stöd i församlingens diakoni och drivs av frivilligarbetare. Diakon Marianne Sandström berättar om Tehuset i Jakobstad som är en multikulturell mötesplats för nyfinländska kvinnor.

Under dagarna berättar diakonen Lisbet Nordlund om matbanken på Åland som sedan 2010 samlat in matprodukter från butiker, odlare, grossister och matproducenter för att dela till familjer och enskilda personer som tillfälligt behöver extra hjälp. 

Dagarnas huvudtalare är kyrkoherden i Katarina församling i Stockholm Olle Carlsson som talar om 12 steg till liv i kyrkan och förrättar en så kallad Katarinamässa i Karis kyrka. På söndag eftermiddag deltar Carlsson i en paneldiskussion tillsammans med bland andra biskop Björn Vikström om vart diakonin är på väg.

Dagarna ordnas av Kyrkans central för det svenska arbetet på Kyrkostyrelsen i samarbete med Domkapitlet i Borgå stift.

Mer information:
ledande sakkunnig Stefan Myrskog, Kyrkostyrelsen, tfn 040 531 1275
Programmet för diakonidagarna

21-28.10 Ekumeniska ansvarsveckan

Den årligt återkommande Ekumeniska ansvarsveckan infaller i år 20-28 oktober och temat är Kvinnors arbete. Under veckan ordnar församlingarna lokalt olika evenemang kring temat.

Jämställdhetsarbetet i Finland behöver gå hand i hand med ansvaret för och plikten att hjälpa dem som bor i andra länder. Inom ramen för ansvarsveckan uppmanas också församlingar att delta i projektet Jämställdhetsgärningar ger förändring, en fortsättning på projektet 100 jämställdhetsgärningar som Kvinnoorganisationernas centralförbund och Delegationen för jämställdhetsärenden ordnade under Finlands 100 årsjubileum. Församlingar kan delta i det nationella jämställdhetsprojektet Jämställdhet ger förändring genom att skicka in idéer på handlingar och metoder som främjar jämställdhet lokalt och i den egna organisationen.

Mera information:
Ansvarsveckans koordinator Anna Hyvärinen, Ekumeniska Rådet i Finland, tfn 040 734 3754
Ansvarsveckans projektsekreterare Jan Edström, Kyrkans central för det svenska arbetet, tfn 040 1424 820
Projektet Jämställdhetsgärningar ger förändring: projektchef Liisa Ketolainen, tfn 044 237 8069
Ansvarsveckans webbplats

25-28.10 Kyrkan på bokmässan, Helsingfors

Kyrkan deltar i Helsingfors bokmässa 25-28 oktober i Mässcentrum i Helsingfors. Kyrkan ordnar samtal på scenerna Blåbärslandet och Fiskehamnen. I monter 6M60 blir besökarna bjudna på kaffe och information om församlingsvalet.
De samtal som kyrkan ordnar i år handlar bland annat om vad som hänt i kyrkan efter #metoo-kampanjen, Finland som en rättsstat, utseendefixering och försoning efter inbördeskrig.

Inbjudna samtalsgäster är bland andra riksdagsledamot Eva Biaudet, komiker och författare Jonas Helgesson (Sverige) och historiker Sture Lindholm.

Mer information: sakkunnig Maria Sten, Kyrkostyrelsen, tfn 050 408 6030
Kyrkans program på Helsingfors bokmässa