Mediekalender

18-20.9 Kyrkans samhällsdagar 2019, Tammerfors

Kyrkan samlas till samhällsdagar Puistotorni (Hämeenpuisto 28) i Tammerfors onsdag-fredag 18-20.9.

Urbanisering är en megatrend som fyller städer och tömmer byar och landsbygd. Vad gör staden till en bra stad?

I diskussionen under dagarna deltar bland annat biskop David Walker från Manchester, professorn i stadsteologi Henrietta Grönlund, Tammerfors biträdande borgmästare Anna-Kaisa Heinämäki, professor Pekka Sauri och filmregissör Virpi Suutari.

Mera information: sakkunnig Ilkka Sipiläinen, Kyrkostyrelsen, tfn 040 544 1158 

19.9 Nationella Kyrkomusikens dag

Kyrkomusikens dag firas i år torsdag 19 september. Tanken med dagen är att kyrkomusiken blir synlig i vardagen. I församlingarna finns ca 50 000 personer som aktivt utövar kyrkomusik som intresse och 1 000 yrkesutövande kyrkomusiker, kantorer.

Under kyrkomusikens dag ordnas mångsidiga evenemang. Till exempel kommer kören Gospel Helsinki att överraska med flash mob i köpcentren Kampen och Forum och vid järnvägsstationen. På många orter ordnas konserter, allsångstillfällen och musikgrupper håller öppna övningar.

Beskyddare för Kyrkomusikens dag 2019 är ärkebiskop Tapio Luoma och dagen organiseras av Suomen Kirkkomusiikkiliitto ry.

Ett plock ur dagens evenemang 

Mera information och intervjuförfrågningar: ärkebiskopens specialmedarbetare Petri Merenlahti, tfn 040 142 5299
verksamhetsledaren för Suomen Kirkkomusiikkiliitto ry Jonna Aakkula, tfn 050 385 9350

19.9 Bröllopsnatt i Johanneskyrkan, Helsingfors

Under hösten ordnar ett flertal församlingar evenemanget Hääyö – Bröllopsnatt. Tanken är att underlätta för par att gifta sig utan att själva behöva stressa med arrangemang. Paret som vill vigas reserverar en tid, gör hindersprövning och bjuder in sina nära medan församlingen ordnar allt annat och vanligtvis bjuder på kaffe och kaka.

För första gången ordnar Johannes församling evenemanget i Johanneskyrkan i Helsingfors 19 september klockan 21-23.30. Kaplan Monica Heikel-Nyberg viger och kantor Anne Hätönen står för musiken.

Anmälan kan göras till församlingens informatör Louise Häggström, tfn 050 475 1432, eller så kan man komma och invänta sin tur oanmäld.

Läs mera på Johannes församlings webbplats

20.9 Bröllopsnatt i Helsinge kyrka S:t Lars, Vanda

I Helsinge kyrka S:t Lars har evenemanget Hääyö – Bröllopsnatt redan arrangerats i tio år. Vanda kyrkliga samfällighet har alltså redan under många år erbjudit vigsel i ett enkelt men värdigt koncept.

Den som vill gifta sig i en av regionens mest populära vigselkyrkor kan göra det utan förhandsbokning 20 september från klockan 20 i S:t Lars kyrka. Vigseltiderna börja delas ut klockan 18.45 i S:t Lars kapell på Prästgårdsgränden 3 i Vanda. Hindersprövning görs minst en vecka på förhand.

Läs mera på Vanda församlingarnas webbplats

Mera information ger kyrkoherde Martin Fagerudd, tfn 050 466 1183

Läs mera om evenemanget Hääyö – Bröllopsnatt och vilka församlingar som deltar i höst på webbplatsen Hääyö.

29.9 Biskopsvigning i Borgå domkyrka

Bo-Göran Åstrand tillträdde tjänsten som biskop i Borgå stift 1.9.2019. Han vigs till ämbetet av ärkebiskop Tapio Luoma söndag 29 september. Vigningsmässan som börjar klockan 10 i Borgå domkyrka sänds också direkt i tv-kanalen Yle Fem.

I gudstjänsten är ärkebiskopen och domprost Mats Lindgård liturger och Åstrand predikar. I vigningen deltar bland andra biskoparna i evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och inbjudna biskopar från utlandet.

Vi återkommer med en skild förhandsnotis som innehåller utförligare information om biskopsvigningen.

Förhandsanmälan för journalister senast 22.9 till asa.holmvik@evl.fi.

Mera information: notarie Linus Stråhlman, tfn 040 1425 211
sakkunnig i kommunikation Åsa Holmvik, tfn 040 5811 185