Mediekalender

14.2-31.3 Kampanjen Ekofasta

Ekofastan är en kampanj som kyrkan genomför varje år inför påsken. Den uppmanar finländare att fasta inför påsken för att för egen del motverka klimatförändringen. Kampanjen pågår 14.2-31.3 under den kristna fastan. Kampanjen genomförs i huvudsak på nätet och i sociala medier under hashtaggen #ekofasta.

Temat för ekofastan 2018 är med hopp som drivkraft. Organisationerna bakom kampanjen vill slå hål på klimatångesten och ingjuta hopp i framtida generationer.

Årets ekofastekampanj har lite olika profiler på finska och svenska men det ordnas retreat på båda språken. En finlandssvensk ”pröva på retreat” ordnas på retreatgården Snoan i Lappvik den 9-10 mars. En finskspråkig retreat ordnas den 2-4 mars på Heponiemi Hiljaisuuden keskus i samarbete med Hiljaisuuden ystävät ry (Stillhetens vänner).

De finlandssvenska aktörer som medverkar i årets ekofasta är Kyrkostyrelsen, Borgå stift, Finlands svenska Marthaförbund och Finska missionssällskapet.

Mera information: koordinator för sociala medier Simon Lampenius, Kyrkostyrelsen, tfn 050 362 4005
Ekofastans webbplats
Ekofastans facebooksida

15.2 Stiftsfullmäktige, Karis

Stiftsfullmäktige i Borgå stift samlas torsdagen den 15 februari klockan 9 på Lärkkulla i Karis (Lärkkullavägen 22). Stiftsfullmäktige ska bland annat behandla stiftets verksamhetsberättelse och bokslut för 2017.

Mera information:
notarie Linus Strålman, tfn 040 142 5211
Läs mer om stiftsfullmäktige på stiftets webbplats

16.2 klockan 16 Ärkebiskopsvalets paneldiskussion, Åbo

Inför ärkebiskopsvalets andra valomgång hålls en paneldiskussion i Åbo domkyrkan fredagen den 16 februari klockan 16.00. Av de fem kandidaterna i första omgången av valet gick biskopen i Esbo Tapio Luoma och biskopen i Borgå Björn Vikström vidare till valets andra omgång.

Valpanelen med de båda kandidaterna genomförs i samarbete med Yle Turku. Paneldiskussionen leds av producent Antti Korhonen.

Mera information om ärkebiskopsvalet:
lagfarna assessorn i Åbo ärkestift Matti Mäkinen, tfn 0400 774 311
Åbo ärkestifts webbsidor

27.2 Kyrkostyrelsens plenum, Helsingfors

Kyrkostyrelsens plenum samlas i Helsingfors tisdagen den 27 februari klockan 10. Föredragningslistan sätts ut på webbtjänsten Domus 20.2.

Mera information:
sakkunnig inom kommunikation Tuulikki Terhemaa, tfn 050 372 1239

1.3 Ärkebiskopsvalets andra omgång

Ärkebiskopsvalets andra omgång hålls torsdagen den 1 mars. De två kandidater som gick vidare till valets andra omgång är biskopen i Esbo Tapio Luoma (f. 1962) och biskopen i Borgå Björn Vikström (f. 1963).

Sammanlagt finns ca 1 530 röstberättigade. Den nya ärkebiskopen tillträder i början av juni 2018.

Kyrkans kommunikation informerar om valresultatet i den andra omgången 1.3.

Den som väljs till ärkebiskop är anträffbar för medierna  vid en presskonferens som ordnas 1.3 klockan 18 i Åbo ärkestifts domkapitel (Tavastagatan 13, 4 vån.).

Kommunikationen om ärkebiskopsvalet:
Kommunikationschef Eeva-Kaisa Heikura, Kyrkans kommunikation, tfn 040 688 1421
sakkunnig inom kommunikation Åsa Holmvik, Kyrklig tidningstjänst, tfn 040 581 1815
sakkunnig inom kommunikation Tuija Helenelund, Kyrkans kommunikation, tfn 050 529 8503
stiftspastor Pauliina Järvinen, Åbo ärkestift, tfn 0400 126 515
Åbo ärkestifts webbsidor

Insamlingen Gemensamt Ansvar

Insamlingen Gemensamt Ansvar 2018 bekämpar hunger och fattigdom i Finland och i världens katastrofområden. Insamlingen öppnades söndagen den 4 februari.

I Finland används medel från insamlingen för att i samarbete med Kyrkans diakonifond och lokala församlingar stödja människor som har det ekonomiskt svårt. Utomlands används medel från Gemensamt Ansvar för att hjälpa människor som på grund av olika katastrofer och konflikter är de allra mest utsatta.

Insamlingens öppningsgudstjänst hålls i Elimä kyrka och sänds i Yle TV1 söndagen den 4 februari klockan 10.
Republikens president öppnar insamlingen i Yle TV1 4.2 klockan 12.

Mera information:
Tapio Pajunen, insamlingschef, Gemensamt Ansvar,
tfn 0400 870 041
Insamlingen Gemensamt Ansvar

Gemensamt Ansvars tv-dokumentärer om finländare som gått igenom svåra livssituationer och fått mathjälp och om vardagen för flyktingarna i Sydsudan kan ses från och med den 4 februari på yhteisvastuu.fi.

Gemensamt Ansvar på sociala medier #gemensamtansvar, #yhteisvastuu, #mattrender2018 och #ruokatrendit2018.

Kyrkans medlemsstatistik har publicerats

Fastställd statistik över församlingarnas medlemsantal 2017 har publicerats på kyrkans statistikwebbtjänst.

Antalet medlemmar i evangelisk-lutherska kyrkan i Finland uppgick i slutet av 2017 till 3 904 293 medlemmar. På den förnyade webbtjänsten Kyrkans statistik finns uppgifter om medlemsantal, inträden, utträden, döpta och döda presenterat såväl enligt församling som statistik över hela landet. På sidan finns också grafer över statistiken.

Mera information:
sakkunnig inom statistik Tuomo Halmeenmäki, Kyrkostyrelsen, tfn 040 120 9399