Mediekalender

15.11 Kyrkolagen 150 år – festseminarium, Helsingfors

Ett festseminarium med anledning av att kyrkolagen fyller 150 år i höst ordnas fredag 15 november klockan 9.30-17 i Brobergsterassens Aurorasal (sal 229) på Brobergsterassen 10 i Helsingfors.

Schaumanns kyrkolag 1869 är i flera avseenden en milstolpe på den finländska kyrkolagstiftningens och kyrkorättens område. De principer som en gång i tiden kodifierades genom lagen har haft betydelse förutom för evangelisk-lutherska kyrkan även för det finländska samhället och för minoritetskyrkornas verksamhet och utveckling. Den har också påverkat relationerna mellan samhället och religionssamfunden. Seminariet tar också upp kyrkojuridik på nordisk och europeisk nivå.

Festseminariet granskar bakgrunden till 1869 års kyrkolag, dess uppkomst, betydelse och inflytande som en del av den finländska samhälleliga och juridiska självförståelsen. I seminariet medverkar bland andra professor Jyrki Knuutila, biträdande professor Pamela Slotte, juris doktor, TD Pekka Leino, biträdande professor Lisbet Christoffersen och EU-jurist Lena Kumlin.

Seminariespråk är finska, svenska och engelska. Seminariet ordnas av Helsingfors universitets teologiska fakultets forskningsgrupp kring religion och rätt, Åbo Akademi och HERA projektet Protestant Legacies in Nordic Law (ProNoLa).

Seminarieprogrammet i sin helhet

Mera information: anuleena.kimanen@helsinki.fi

16.11 Barnevenemanget Natt i kyrkan

Natten mellan 16-17 november  tar barnen över kyrkorna på olika håll i Finland. För första gången ordnas Natt i kyrkan som nationellt evenemang. Det riktar sig till barn i skolåldern.

Natt i kyrkan är en del av Evangelisk-lutherska kyrkan i Finlands festår då man firar 100 år av kyrkans arbete bland skolbarn.

Programmet varierar från församling till församling men i allas program ingår inslag av äventyr och att man bekantar sig med kyrkorummet och dess närmiljö.

På svenska ordnas evenemanget åtminstone av Vasa svenska församling som ordnar övernattning i Sundom kyrka