Mediekalender

20.5 Kyrkornas världsråds kommission för världsmission och evangelisations presskonferens, Helsingfors

Kyrkornas världsråds kommission för världsmission och evangelisation (CWME, Commission on World Mission and Evangelism) håller 16-22 maj möte i Kulturcentret Sofia på Kallviksuddsvägen 35 i Helsingfors. Kommissionens förra möte hölls 2017 i Atlanta i USA.

CWME håller presskonferens måndag 20.5 klockan 14.30-15.00 i kulturcentret Sofia. I presskonferensen deltar ärkebiskop Tapio Luoma, generalsekreteraren för Kyrkornas världsråd Olav Fykse Tveit, indiska metropoliten Mor Geevarghese Coorilos, brittiska pastorn Janet Corlett och kommissionens chef Risto Jukko. Tillfället leds Kyrkornas världsråds kommunikationschef Marianne Ejdersten och Kyrkans missionscentrals koordinator Vesa Häkkinen.

Presskonferensen direktströmmas via Kyrkornas världsråds Youtubekanal.

Mediekontakter:
Kyrkornas världsråds kommunikationschef Marianne Ejdersten, tfn +41 79 507 63 63
Kyrkornas världsråds informatör Xanthi Morfi, tfn +41 79 373 26 48

20.5 Seminarium om kyrkorummet, Lundo

Seminariet Kirkkotila avautuu ordnas 20 maj klockan 9.30-16.00 i S:t Petrus kyrkan i Lundo (Kirkkotie 14).

Målsättningen med seminariet är att öppna diskussionen om hur kyrkorum kan användas på ett mångsidigt sätt. Ett aktuellt exempel är grundrenoveringen av Lundo kyrka som kommer att fungera som pilot för diskusionen och försöket. Seminariet visar också på förhoppningen om flexibelt samarbete mellan olika aktörer.

Seminariet har förberetts av Åbo ärkestift, Kyrkostyrelsen, Museiverket och Teologiska fakulteten vid Helsingfors universitet.

Anmälan senast 5.5.2019: https://www.lyyti.in/Kirkkotila

Mera information: Mari Leppänen, biskopens specialmedarbetare, tfn 050 354 3248

24.5 Stiftsfullmäktige, Åbo

Borgå stifts stiftsfullmäktige samlas fredag 24 maj klockan 9 i Aurelia på Auragatan 18 i Åbo. På agendan finns förutom stiftets verksamhetsplan och budget, också ett initiativ om församlingstillhörighet från Ungdomens kyrkodagar 2019 som syftar till att luckra upp principen om att en församlingsmedlem ska höra till den församlings på vars område hen bor.

Mera information: notarie Linus Stråhlman, Borgå domkapitel, tfn 040 142 5211
Stiftsfullmäktige i Borgå stift

24-25.5 Officiell öppning av pilgrimsleden St Olav Waterway – S:t Olofs sjöled, Åbo

En ny pilgrimsled från Åbo till Trondheim St Olav Waterway – S:t Olofs sjöled öppnas officiellt fredag 24 maj med ett internationellt seminarium på Yrkeshögskolan Novia och ekumenisk vesper i Åbo domkyrka.

Öppningsseminariet St Olav Waterway – A Pilgrimage Back in Time hålls fredag 24 maj klockan 13 på Yrkeshögskolan Novia (Henriksgatan 7, Åbo). I seminariet medverkar bland andra ÅA:s rektor Mikko Hupa, projektkoordinator Nina Söderlund direktor Stephano Dominioni, European Institute of Cultural Routes, chefen för nationella pilgrimcentret Hans Mårten Lövröd, biskoparna Björn Vikström och Martin Lind, och professor emerita Åsa Ringbom.

Efter seminariet firas ekumenisk vesper klockan 18 i Åbo domkyrka. Liturgin i vespern följer en gammal S:t Olavsmässa. I vespern framför biskopen i Åbo Kaarlo Kalliala en hälsning och Björn Nalle Öhman är liturg. Den ekumeniska vespern sänds i Yle Vega söndag 26.5 klockan 13.03.

Seminariet är öppet för alla och anmälan kan göras via nätet. Det kommer också att vara möjligt att följa seminariet som ett webinarium.

Mera information: Anna-Karin Abrahamsson eller stolavwaterway@novia.fi

St Olav Waterway invigningsvandring startar lördag 25 maj klockan 10 från Åbo domkyrka. På invigningsvandringen förs ett budskap från biskopen i Åbo till kollegan i Trondheim. Slutdestination är Olavsfesten i Trondheim 28.7-3.8.

Vandringen är öppen för alla intresserade och man kan delta så kort eller långt var och en har lust och möjlighet till.

Mera information finns på pilgrimsledens webbplats.