Mediekalender

17.1 Seminariet Den globala kyrkans framtid och teologi, Helsingfors

Finska Missionssällskapet ordnar symposiet Den globala kyrkans framtid och teologi torsdag 17 januari klockan 9–16 i Agricola kyrkas krypta, Fabriksgatan 23, Helsingfors. Evenemanget är en del av Finska Missionssällskapets 160 års jubileum.

På symposiet talar bland andra professor Veli-Matti Kärkkäinen om den globala kyrkans framtid och teologi. Kärkkäinen har profilerat sig som en av vår tids ledande författare och forskare i systematisk teologi och är professor vid Fuller teologiska seminarium i Kalifornien. Andra medverkande är bland andra TD Elina Hellqvist, biskop Matti Repo, Amensty International Finlands verksamhetsledare Frank Johansson, forskaren FD Niko Humalisto, doktorand Lotta Gammelin, professor Erkki Sutinen och verksamhetsledare Pirjo Kantala.

Symposiet är öppet för alla. Anmälan med tanke på kaffeservering senast 14.1 till e-postadressen symposiumi(at)suomenlahetysseura.fi.

Mer information om symposiet (på finska)

18-20.1 Kyrkans arbete bland utlandsfinländare med på resemässan i Helsingfors

Kyrkans arbete bland utlandsfinländare är igen med på resemässan i Helsingfors mässcentru, 18-20 januari.

I montern 6n80 finns kyrkan finns under temat #minunkirkkoni #minkyrka.

Kyrkans arbete bland utlandsfinländare finns i 40 länder på sammanlagt 200 orter. Finländare som semestrar under vinterhalvåret betjänas av kantorer och präster framför allt på de sydeuropeiska turistorterna.

Turistorter där kyrkan betjänar

Mera information: koordinatorn för turistarbetet Bror Träskbacka, tfn 040 706 2606

21-22.1 Biskopsmöte, Helsingfors

Biskopsmöte hålls i Helsingfors 21-22 januari. På årets första session ska biskopsmötet behandla en ändring i kyrkoordningen om att en ung person som fyllt 15 år kan bli döpt och medlem i kyrkan i början av konfirmandtiden. Mötet behandlar också bland annat definierar kristna kyrkor eller samfund.

Mera information: biskopsmötets generalsekretera Jyri Komulainen, tfn 040 1425 189

24-27.1 Ungdomens kyrkodagar, Karis

Ungdomens kyrkodagar samlar ca 140 ungdomar och ungdomsarbetsledare från församlingarna i Borgå stift till stiftsgården Lärkkulla (Lärkkullavägen 22, Karis) 24–27 januari. Dagarna har temat Jag har något att berätta. Ungdomens kyrkodagar är Borgå stifts egen ungdomsriksdag som årligen samlar ombud från församlingarna till debatt och diskussion om aktuella teman.

Under dagarna ska delegaterna ta ställning till två motioner (klimatpåverkan, språkjämlikhet) och sex initiativ till diskussion (bland annat ensamhet, arbete i kyrkan och församlingstillhörighet) som ungdomarna har väckt. Dessutom ordnas temasamlingar och andakter.

På fredag 25.1 klockan 19 hålls ett samtal med temat Vad får oss att hoppas? - Ett personligt samtal om hurdan värld vi lämnar över till nästa generation. I samtalet deltar bl.a. biskop Björn Vikström och riksdagsledamöterna Maarit Feldt-Ranta och Peter Östman.

Mera information:
Stefan Myrskog, ledande sakkunnig för kristen fostran, Kyrkostyrelsen, tfn 040 5311 275
Fredrik Kass, sakkunnig inom ungdomsarbete, Kyrkostyrelsen, tfn 040 688 1525 (från 14.1.2019)
Program för dagarna, initiativ och motioner sätts ut på UK:s webbplats