Hyppää sisältöön

Mediekalender

Församlingarnas sommarkonserter m.m.

Under sommaren ordnar många församlingar sommarkonserter – också dagtid. Ett flertal församlingar har också regelbundna konsertserier under sommaren.  

församlingarnas webbplatser finns information om sommarens konserter och annat program. Nedan finns ett urval med exempel på konserter som ordnas i kyrkor under sommaren. En del församlingar informerar också om kyrkans/kyrkornas öppettider i sommar på sin webbplats.

I huvudstadsregionen ordnar till exempel församlingarna i Esbo dagskonserter i Alberga kyrka på onsdagar varannan vecka med start 8 juni. I S:t Lars kyrka i Vanda (Kyrkvägen 45) hålls dagskonserter varje torsdag klockan 12 under perioden 9.6-4.8. Konsertserien Med metron till musiken 22 ordnas på tisdagar klockan 19 under tiden 7.6-22.8 i olika kyrkor i östra Helsingfors.

I Borgå domkyrka (Kyrkotorget 1, Borgå) ordnas sommarmusik varje torsdag 2.6-4.8 klockan 19.

I juni och juli ordnar församlingarna i Vasa aftonmusik i Trefaldighetskyrkan (Kyrkparken, Vasa) på onsdagar klockan 19.30.  I Vasa ordnar församlingarna också en tvåspråkig fredsbön i Trefaldighetskyrkan (Kyrkparken, Vasa) varje torsdag klockan 13 under tiden 2.6-4.8.

Också i Sankt Görans kyrka i Mariehamn (Östra Esplanadgatan 6) bjuds på flera konserter i sommar. Konserternas tidpunkt varierar – det lönar sig att kolla tider via församlingens webbplats

Församlingarnas webbplatser 

Väckelserörelsernas sommarfester

Kyrkans Ungdoms (KU) sommarfestival i Nykarleby 17-16.6 

Svenska lutherska evagelieföreningens (SLEF) årsfest i Helsingfors 30.6-3.7

Laestadianernas Fridsförenings (LFF) sommarmöte hålls i Larsmo 7-10.7 

En förteckning över de finska väckelserörelsernas sommarfester finns i kyrkans finska mediekalender

11-14.7 Kyrkan på SuomiAreena, Björneborg

Den 11-14 juli medverkar kyrkan i olika programpunkter som arrangeras under SuomiAreena i Björneborg.

Under veckan hörs representanter för kyrkan i panelsamtal, i kyrkans tält där det serveras kaffe och på biskoparnas kvällsstunder i Keski-Pori kyrka. Representanter för Björneborgs församlingar har jour på salutorget, i kyrkbåten och kyrkans tält, där man också synliggör höstens församlingsval. Församlingsvalet i november lyfter fram kyrkans betydelse för samhällets kristålighet och människors andliga hälsa, och som en konkret källa till trygghet och hjälp. I och med diakonins 150-årsjubileum vill kyrkan i år speciellt uppmärksamma de svaga och utsatta.

Se pressmeddelande för mera detaljerad information

Mera information:
Stiven Naatus, sakkunnig, Kyrkostyrelsen, stiven.naatus@evl.fiÖppna länk i ny flik, tfn  040 688 1469
Tuula Putkinen, kommunikationschef, Kyrkans kommunikation, tuula.putkinen@evl.fiÖppna länk i ny flik, tfn 046 922 0232 

5-7.8 Samiska kyrkodagar, Enare

De samiska kyrkodagarna ordnas 5-7 augusti i Enare. Temat är Helig eld – Heligt folk och dagarna firas nu för femte gången. De samiska musiktraditionerna har en framträdande roll i programmet under de samiska kyrkodagarna.

Samiska kyrkodagar ordnas vart fjärde år och i centrum står det samiska gudstjänstlivet. På programmet finns också konserter och kulturprogram, diskussioner och seminarier.

Samiska kyrkodagarna arrangeras av Evangelisk-lutherska kyrkan i Finlands delegation för samearbetet, samiska kyrkoråden i Norge och Sverige, Uleåborgs stift, Enare församling och Uleåborgs stift inom ortodoxa kyrkan.

Mera information: sekreteraren för kyrkans samearbete Erva Niittyvuopio tfn 040 769 0044, erva.niittyvuopio@evl.fi

Evenemangets webbplats

10.8 Lansering av synodalavhandlingen Frälsning, Helsingfors

Synodalavhandlingen 2022 Frälsning presenteras onsdag 10 augusti klockan 14 på Kyrkans hus (Södra kajen 8), Helsingfors. Synodalavhandlingen har skrivits inför de synodalmöten som hålls i stiften 27-28 september.  

Vid lanseringen medverkar bland andra Borgåbiskop Bo-Göran Åstrand, biskopsmötets generalsekreterare Kari Kopperi och Helsingforsbiskopens specialmedarbetare Satu Huttunen.

En synodalavhandling skrivs ofta inför synodalmötena. Syftet med avhandlingen är att ge underlag för en teologisk diskussion om ett aktuellt tema, den här gången frälsning.

I synodalboken Frälsning beskrivs viktiga teologiska synpunkter på frälsningen. Målet är att ge underlag för diskussion och möjliggöra en dialog om grundläggande teologiska teman och konkreta frågor i arbetet.

Redaktörer för boken är Niko Huttunen, Anna-Kaisa Inkala, Kari Kopperi, Marko Marttila och Terhi Törmä. Boken publiceras på nätet på finska och svenska och tjänar på så sätt alla stift.
Den här gången har Helsingfors stift även gjort poddar (på finska) med synodalbokens artikelförfattare.

Läs mer om synodalavhandlingen och synodalmötena 2022

Anmälan senast 8.8.

Mera information: biskopsmötets generalsekreterare Kari Kopperi, tfn 050 594 1317