Hyppää sisältöön

Mediekalender

25.1 Kyrkostyrelsens plenum

Kyrkostyrelsens plenum håller årets första möte 25.1.2022. Mötets ärendelista finns på webbplatsen domus.evl.fi.

Mera information:
sakkunnig i kommunikation Tuija Helenelund

30.1 Biskop Simo Peuras avskedsmässa, Lappo domkyrka, online

Biskopen i Lappo stift Simo Peura går i pension 1.2.2022. Biskop Peura predikar och är liturg i en biskopsmässa som hålls 30 januari 2022 klockan 10 i Lappo domkyrka. I slutet av mässan lägger Peura ned biskopsinsignierna.

På grund av rådande coronarestriktioner kan församlingen inte delta i avskedsmässan men är välkomna att följa med mässan hemifrån. Mässan och det därpå följande kyrkkaffet direktströmmas via Lappo stifts webbplats och i stiftets Youtubekanal. Peura har varit biskop i Lappo sedan 2004.

Läs mer om avskedsmässan

Fotografier från avskedsmässan:
Tyvärr kan medierna inte delta på plats. Fotografier från mässan publiceras på stiftets webbplats då mässan avslutats.

Mera information:
stiftspastor Jaakko Antila, 040 777 3210, jaakko.antila@evl.fi
stiftsdekan Terhi Kaira, 050 326 3012, terhi.kaira@evl.fi