Hyppää sisältöön

Mediekalender

30–31.5 Kyrkostyrelsens plenum, Uleåborg

Kyrkostyrelsens plenum samlas 30–31 maj på Kyrkans hus i Helsingfors. Föredragningslistan sätts ut i webbtjänsten domus.evl.fi en veckan innan mötet. (Välj Kirkkohallitus – Täysistunto)

Mera information:
Kyrkostyrelsens plenum

1.6 Borgå stifts stiftsfullmäktige, Tammerfors

Stiftsfullmäktige för Borgå stift samlas torsdagen 1 juni 2023 klockan 9 på lägergården AitO-keskus i Tammerfors. På agendan finns bland annat stiftets verksamhets- och ekonomiplan för 2024 och ett initiativ av stiftsfullmäktigemedlemmen Thomas Rosenberg. Stiftsfullmäktige får också ta del av de beslut Ungdomens kyrkodagar (UK) gjorde då de samlades i början av februari. Besluten presenteras av UK-ordförande Andreas Skrifvars.

Mera information:
notarie Linus Stråhlman, Domkapitlet i Borgå stift, tfn 040 142 5211 linus.strahlman@evl.fi

4.6 Fadderdagen

Den första söndagen i juni varje år firas en dag för faddrar och fadderbarn. Den nationella fadderdagen firas i år på söndag 4 juni. Tillsammans med Lasten ja nuorten keskus (centralen för barn och unga) uppmanar evangelisk-lutherska kyrkan faddrar och fadderbarn att tillsammans delta i dagen.

Tanken med fadderdagen är att erbjuda faddrar och fadderbarn möjligheter att göra något tillsammans. Dagen uppmanar till tillsammanstid.

Församlingar uppmärksammar fadderdagen på olika sätt. En del församlingar gör inlägg om fadderdagen på församlingens konton på sociala medier medan andra ordnar konkreta evenemang.

Det lönar sig att kolla den egna församlingens annonser för att se om, när och hur fadderdagen uppmärksammas i ens egen församling.

Fadderdagen.fi
Församlingarnas webbplatser

Mera information:
sakkunnig Mirva Sandén, tfn 040 585 1357, mirva.sanden@evl.fi
Satu Rathgeber, Lasten ja nuorten keskus, tfn 044 491 6933, satu.rathgeber@lastenjanuortenkeskus.fi

31.3–20.10 Utställningen Att närma sig det Mänskliga, Esbo

Utställningen Att närma sig det Mänskliga öppnas 31 mars på Helinä Rautavaara muséet i Esbo. Utställningen är öppen till och med 29 oktober.

Hösten 2021 bjöd Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och Step Studiecentralen tillsammans med Centret för konstfrämjande, Esbo stad och Esbo kyrkliga samfällighet in tio sakkunniga inom småbarnspedagogik för att delta i en ny sorts konstförmedlad arbetsmetod.

Tillsammans med de inbjudna sakkunniga skapade bildkonstnärerna Erno Enkenberg och Sini Pelkki konstverk utgående från de grundläggande frågor som kom fram under arbetet. Utställningen är en öppning för en grundläggande diskussion kring mänskligheten. Projektets kurator är Aura Seikkula.

Helinä Rautavaara muséet, Köpcentrum Entresse, Brogatan 11, Esbo.
Muséet har fritt inträde.
Öppettider ti 11–19, on 11–19, to 11–20, fr 11–19, lö 12–18, sö 12–16.

Bilder från utställningenÖppna länk i ny flik

Mera information:
Utställningen Att närma sig det MänskligaÖppna länk i ny flik
sakkunnig Ilkka Tahvanainen, Kyrkostyrelsen, tfn 050 369 1007, ilkka.tahvanainen@evl.fi