Mediekalender

24.4 Kyrkostyrelsens plenum, Helsingfors

Kyrkostyrelsens plenum samlas tisdag 24 april klockan 10 i Helsingfors. Föredragningslistan sätts ut på webbadressen domus.evl.fi tisdag 17 april.

Mera information: sakkunnig inom kommunikation, Tuulikki Terhemaa, tfn 050 372 1239 (på semester 16.–20.4.)

25/26.4 Valrådgivning, Helsingfors/Vasa

I höst väljs nya förtroendevalda i församlingarna. Den egentliga valdagen i församlingsvalet är den 18 november och förhandsröstningen sker 6-10 november. Kandidatnomineringen har startat i församlingarna.

Onsdag 25 och torsdag 26 april klockan 11-16 ordnas en valrådgivningsdag i Helsingfors (Kyrkans hus, Södra kajen 8) och Vasa (Lilla församlingssalen, Skolhusgatan 26) med fokus på det församlingarna behöver veta om det praktiska genomförande av valet, tidtabell, valbestämmelser, kommunikation och databehandlingssystem som används i valet.

Församlingsförbundet, Kyrkans central för det svenska arbetet och Borgå domkapitel ordnar sammanlagt tre valrådgivningsdagar. Dagarna riktar sig till kanslipersonal, kyrkoherdar, informatörer, valnämndsmedlemmar, och alla som arrangerar och är engagerade i församlingsvalet.

Mera information: projektsekreterare Maria Borg-Karlsson, tfn 040 1425 171

april-maj: Ekumeniska manifestationer mot regeringens asylpolitik

Ekumeniska Rådets sektion för finlandssvensk ekumenik gick i mars ut med ett upprop om lokala manifestationer mot regeringens asylpolitik. I uppropet kritiserar man Migrationsverkets behandling av asylsökande och flyktingar som konverterat till kristendomen.

Ekumeniska Rådets sektion för finlandssvensk ekumenik stöder uppropet till förmån för kristna asylsökare och har riktat en uppmaning till alla församlingar att ordna lokala manifestationer lördagen den 28 april eller annan lämplig tidpunkt. Manifestationerna kan ske i form av bönevandringar, gudstjänster, konserter, offentliga sammankomster, möten med lokala beslutsfattare, uppläsningar av vittnesmål eller intervjuer med kristna asylsökare och deras stödpersoner.

Bland de orter där församlingarna valt att hålla en ekumenisk manifestation finns bland annat Ekenäs där ordnar allkristen manifestation 21 april klockan 11-12 på Ekenäs torg. I Jakobstad blir det manifestation med flera körer på torget 28 april, likaså en stilla manifestation i Helsingfors framför riksdagshuset 28.4 klockan 13-15. I Vasa hålls manifestation i maj.

Mera information:
pastor Jan Edström, tfn 040 1424 820

21.3-21.5 Kandidatnomineringen i biskopsvalet i Uleåborg

Kandidatnomineringen i biskopsvalet i Uleåborgs stift inleds på onsdag 21.3 och avslutas 21.5.2018.

Valets första omgång hålls den 15 augusti och en eventuell andra omgång 3.9.2018.

Nuvarande biskopen i Uleåborg stift Samuel Salmi har meddelat att han går i pension i slutet av oktober. Den nya biskopen tillträder 1.11.2018 och vigs till ämbetet den 11 november.

Mera information:
lagfaren assessor Mari Aalto, tfn 040 7443 303
stiftspastor Outi Uusimäki, tfn 044 755 5512
Uleåborgs stifts webbplats