Hyppää sisältöön

Mediekalender

24.11 Kampanjen Kaikille kone och välgörenhetskonsert

Kampanjen Kaikille kone (ung. Dator åt alla) utmanar företag att donera använda datorer åt mindre bemedlade unga. Företag och organisationer tar varje år ur bruk en stor mängd bärbara datorer. Datorer som varit i bruk ett par år är nödvändigtvis inte tillräckligt effektiva för företagens behov men passar bra åt skolelever och studerande. Kampanjen koordinerar verksamheten och svarar mot det här behovet.

Kampanjen Kaikille kone ordnar en välgörenhetskonsert för att samla in medel på tisdag 24.11 klocakn 20 i samarbete med Radio Nova. Artist vid konserten är Kasmir och programledare Esko Eerikäinen. På grund av coronaläget genoförs konserten som strömning.

I kampanjen Kaikille kone deltar teknologiföretag och samhällsaktörer som till exempel Kotimaanapu. Kotimaanapu förmedlar i samarbete med församlingarnas diakoniarbetare datorer till dem som har det allra sämst ställt och till studerande som behöver speciellt stöd. Donationsdatorerna och datasäkerhetsbehandlingen utförs av 3stepIT.

Kampanjens webbplats
Kampanjens bildbank

Mera information:
Leena Piirto, kommunikationschef, Kyrktjänst/Kotimaanapu, tfn 040 182 7264

3.12 Val av biskop i Åbo ärkestift, Åbo

Valet av biskop i Åbo ärkestift sker torsdag 3 december och kandidater i andra omgången är kyrkoherden i Mikaelinseurakunta i Åbo Jouni Lehikoinen och stiftsdekanen i Åbo ärkestift Mari Leppänen.

Den som vinner valet och blir ny biskop i ärkestiftet möter medierna 3 december klockan 18 i Åbo ärkestifts domkapitel (adress). Valet fastställs fredag 4.12 vid en domkapitelssession som börjar klockan 14.

Den nya biskopen tillträder 1.2.2021 och vigs till ämbetet 7.2.2021.

Mera information:
Åbo ärkestifts webbplats
Lagfarna assessor vid Åbo domkapitel Matti Mäkinen, tfn 0400 774 311

3.12 Kyrkans människorättsforums 2020 webbinarium: Religioner mot våld?

Kyrkans människorättsforum ordnas 3.12.2020 klockan 13-16. Temat för människorättsforumet är religioner mot våld. Webbinariet öppnas av Esbobiskopen Kaisamari Hintikka.

I webbinariet deltar bland andra professor Sami Pihlström från Helsingfors universitet, ordföranden för Förbundet för mänskliga rättigheter Maija Jäppinen, verksamhetsledaren för stödföreningen för Uskontojen ohri ry (stödförening för personer som fallit offer för religioner) Joni Vakila och experten på Mellanöstern och islam Seida Sohrabi. Evenemanget är gratis. Evenemangets språk är finska.

Mera information om och länk till evenemanget 

3.12 Hållbar framtid – Agenda 2030, publicering av talkobok, webbevenemang

Talkoboken Hållbar framtid – Agenda 2030 offentliggörs vid ett webbevenemang 3 december klockan 10-11. Vid tillfället talar president Tarja Halonen och professor Björn Vikström.

Boken uppmanar oss att se betydelsen i små handlingar och inspirerar till att tillsammans med andra reflektera över vårt förhållande till vår närmiljö. Boken erbjuder vetenskapliga och andliga infallsvinklar till innehållet i målen och inspiration till gemensamma handlingar och påverkan.

Program och deltagandelänk 

Mera information:
Ilkka Sipiläinen, ledande sakkunnig, Kyrkostyrelsen, tfn 040 544 1158

4-6.12 Kyrkan på Bokström

Det virtuella bokevenemanget Bokström hålls 4-6 december klockan 9-19.

Kyrkan medverkar i evenemanget med tre samtal. Samtalen om livets skörhet och skönhet, om traditioner och hur vi gör traditioner till våra egna och om att visa respekt i samtal med varandra. I samtalen deltar bloggarna Sandra och Nicklas Holmgård, biskop Bo-Göran Åstrand, biskop emeritus Gustav Björkstrand, författarna Merete Mazzarella och Juha Itkonen, och folkkulturforskarna Carola Ekrem och Anne Bergman.

Samtalen ordnas i samarbete med Förlaget M, Schildts & Söderströms och Fontanamedia. Kyrkans program i sin helhet publiceras 27.11 på webbadressen evl.fi/bokmassan. Samma dag sätts hela programmet för Bokström ut på bokström.fi.

6.12 Självständighetsdagens ekumeniska gudstjänst

I år kan man bara delta i självständighetsdagens gudstjänst på distans via televisionen och radion. Gudstjänsten direktsänds i Yle TV1 6.12 klockan 11.55-13 och i Yle Vega klockan 11.55-13 och Yle Radio 1 klockan 12-13. Gudstjänsten kommenteras på svenska av Lucas Snellman i tv:n och av Hedvig Långbacka i Yle Vega.

Innan gudstjänsten besöker president Sauli Niinistö, statsminister Sanna Marin, riksdagens talman Anu Vehviläinen, Högsta domstolens president Tatu Leppänen domkyrkan och tänder ljus vid altarkoret. Också den högsta statsledningen deltar på distans i gudstjänsten.

Liturger i gudstjänsten är församlingspastor Yrjö Ikonen och kaplan Monica Heikel-Nyberg. I gudstjänsten assisterar metropoliten Arseni, stiftsadministrator, fader Marco Pasinato och pastor, kyrkoledaren för Suomen Adventtikirkko Aimo Helminen. Textläsare är minister Annika Saarikko.

Medierna har möjlighet att fotografera ljuständningen som börjar klockan 9.30 och pågår i en knapp timme. Vid själva gudstjänsten får fotograferna inte vara närvarande men det kommer att erbjudas fotografier för mediernas bruk. Fotografierna kan efter gudstjänsten laddas ned från Kyrkans bildbank.

Fotografer ombeds anmäla sig till ljuständningstillfället senast onsdag 2.12 klockan 12 via den elektroniska anmälningsblanketten.

De fotografer som anmält sig kommer in i kyrkan klockan 8.45-9.00 via dörren till Domkyrkans krypta (Kyrkogatan 18). Det är möjligt att man blir tvungen att begränsa antalet representanter för medierna, till exempel endast en fotograf/media. De representanter för medierna som arbetar inne i kyrkan förväntas klä sig på ett sätt som är lämpligt för det högtidliga tillfället. Det förutsätts att man använder ansiktsmask i kyrkan och iakttar god handhygien och säkerhetsavstånd.

Dopevenemang hösten 2020 

På olika håll i Finland ordnar församlingar en eller två gånger i året dopevenemang som familjer är välkomna att delta i för att döpa sitt barn. Församlingen ordnar en stämningsfull dopförrättning inklusive kaffe med dopp. 

Församlingarna runt om i Finland följer noga med myndigheternas rekommendationer och anvisningar, och stöder också familjerna som ordnar dop.

Ännu i höst ordnas dopevenemang på bland annat följande orter:

  • Esbo kyrkliga samfällighet ordnar dopdag i Esbovikens kyrka, Karabacka kapell (4.10) och Villa Hvittorp (13.12).
  • I Helsingfors ordnas dopdag i Alphöjdens kyrka (3.10), Hoplax kyrka (17.10) och Mikaelskyrkan (7.11).

Det kan vara bra att höra sig för hos den egna församlingen om eventuella dopevenemang är på kommande.