Hyppää sisältöön

Mediekalender

21.9 Diakonibarometern 2020 offentliggörs

Måndag 21 september klockan 13-15 offentliggörs Diakonibarometern ”Aina uuden edessä” 2020 (på svenska ungefär Alltid inför något nytt) vid ett publikationstillfälle på nätet. Medierna har också möjlighet att delta i evenemanget på plats.

Diakonibarometern är ett forskningsprojekt som genomförs vart annat år och som kartlägger evangelisk-lutherska kyrkans diakoniarbetares syn på och upplevelser av aktuella fenomen, de som har det dåligt ställt i Finland och församlingarnas diakoniarbete.

Diakonibarometern genomför som ett samarbete mellan Diakonian tutkimuksen seura, enheten för Diakonia och själavård vid Kyrkostyrelsen  sielunhoidon yksikkö, Diakoniarbetarnas förbund, DIAK och Kyrkans forskningscentral.

Det är studerande för högre yrkesexamen vid DIAK som fungerat som forskare och utarbetat rapporten Diakoniabarometri 2020 Aina uuden edessä.

Länk till webbevenemanget ger Tiina Ikonen på yrkeshögskolan Diakonia, tiina.ikonen@diak.fi.

Mera information: Airi Raitaranta, Kyrkostyrelsen.