Mediekalender

27.9 Valpanel i kyrkoherdevalet, Esbo

Esbo svenska församling ordnar inför valet av ny kyrkoherde en valpanel torsdag 27 september klockan 18 i Esbo domkyrkas församlingsgård, Kyrkstranden 2, Esbo.

I valpanelen delta de fyra personer som sökt tjänsten som kyrkoherde i Esbo svenska församling; kaplan Monica Cleve (Ekenäsnejdens svenska församling), kaplan Kira Ertman (Esbo svenska församling), kyrkoherde Karl af Hällström (Lovisa svenska församling) och stiftsdekan Magnus Riska (Domkapitlet i Borgå stift). Diskussionen leds av Heidi Juslin-Sandin.

Valpanelen inför kyrkoherdevalet direktströmmas på församlingens Facebooksida och församlingsmedlemmar på plats och de som följer med direktströmningen har möjlighet att ställa frågor till kandidaterna.

Församlingens nya kyrkoherde väljs av församlingsrådet i Esbo svenska församling vid ett möte 2 oktober 2018.

Mer information: kyrkoherde Roger Rönnberg, Esbo svenska församling, tfn 0400 425 257
Esbo svenska församlings Facebooksida

28.9 Babydagen

För andra året i rad firas Babydagen och i år på fredag 28.9. Dagen organiseras av BabyFinland rf och huvudmålsättningen är att öka babyvänligheten och beaktandet av babyfamiljer och babyn i samhället, kyrkan och på arbetsplatser.

Mera information:
Mirva Sandén
www.vauvasuomi.fi