Mediekalender

18-25.1 Ekumeniska böneveckan

Världen över firas ekumeniska böneveckan årligen 18–25 januari. I församlingar runt om i Finland ordnas olika ekumeniska evenemang under ekumeniska böneveckan. Temat för 2020 är ”De visade oss särskild omsorg” och betonar vikten av gästfrihet i arbetet för att finna kristen enhet och ge enheten uttryck i kyrkornas liv.

Läs mera om ekumeniska böneveckan på Ekumeniska rådets webbplats
Böndagsplakat 2020

23-26.1 Ungdomens Kyrkodagar, Lärkkulla, Raseborg

Sista veckoslutet i januari, 23-26.1, samlar Ungdomens Kyrkodagar (UK) ca 150 ungdomar och ungdomsarbetsledare till stiftsgården Lärkkulla (Lärkkullavägen 22, Karis). Temat för UK 2020 är Följ med och se. Ungdomens Kyrkodagar är Borgå stifts egen ungdomsriksdag som varje år samlar ombud från församlingarna till debatt och diskussion kring aktuella teman.

I år har delegaterna fyra motioner att ta ställning till och åtta initiativ till diskussion som ungdomarna själva har väckt. I år handlar flera av motionerna och initiativen om klimatet och hållbar utveckling och aktualiserar frågan om vad kyrkan och församlingarna kan göra för att vara klimatsmarta. Andra teman som ungdomarna i år lyfter fram är inkluderande och förståelse av människor med olika behov, olika bakgrund och olika övertygelse.

På hösten 2019 godkände kyrkomötet ett tillägg till kyrkoordningen som innebär att församlingarna är skyldiga att inrätta någon form av påverkansgrupper för unga. På UK kommer man att diskutera vad det kan betyda i praktiken.

Journalister är välkomna att bevaka Ungdomens Kyrkodagar. Initiativen och motionerna till Ungdomens kyrkodagar finns på UK:s webbplats.

Mera information:

Rebecka Stråhlman, sakkunnig inom ungdomsarbete, Kyrkostyrelsen, tfn 040 688 1558
Program för dagarna, initiativ och motioner finns på UK:s webbplats.
Stefan Myrskog, ledande sakkunnig för kristen fostran, Kyrkostyrelsen, tfn 040 5311 275

23-26.1 Musikfestivalen Aurore 2020, Helsingfors

Temat för Aurore – Helsingfors Renässanssmusikfestival 2020 är engelsk musik. Festivalen ordnas 23-26 januari i Pauluskyrkan i Vallgård i Helsingfors.

Festivalens fyra konserter granskar det engelska musiklivet ur olika infallsvinklar.

  • Torsdag 23.1 för konserten Plots and Intrigues till Elisabet I:s och Tudortiden.
  • Fredag 24.1 framförs musik ur körboken Eton Choirbook som representerar den katolska tidens musikaliska höjdpunkt i England
  • Lördag 25.1 gästas festivalen av den estniska sångensemblen Heinavanker. I konserten Cathedrals and Cottages riktas fokus på tonsättarna Taverners, Fryes och Tallis mässmusik, som kompletteras med nordisk färg i form av folkliga koraler ur den estniska andliga traditionen.
  • Aurores avslutningskonsert söndag 26.1 har temat Shakespeares playlist – Den engelska madrigalens blomstring.

Mera information:
Renässansmusikfestivalen Aurore
Mats Lillhannus, tfn 050 357 6633
Ackreditering för medierna: kantor Sanna-Maarit Hakkarainen, tfn 040 560 2996

24—25.1 Educa2020 mässan, Helsingfors

I samband med Educa 2020 i mässcentret i Helsingfors går det att delta installationen Pyhä tila – Heligt rum i Kyrkostyrelsens monter 6n78.

Magistern i konst, formgivaren Greta Muuri har planerat konceptet med vars hjälp man försöker ge mässbesökarna en upplevelse av ett heligt rum. Muuri har genomfört flera publika konstprojekt i huvudstadsregionen där man använt sig av återvunnet material.

Läs mer om projektet Pyhä tila (på finska)

Mera information: sakkunnig Ilkka Tahvanainen, Kyrkostyrelsen, tfn 050 369 1007

28.1 Kyrkostyrelsens plenum

Kyrkostyrelsens plenum samlas till årets första möte 28 januari i Helsingfors. Föredragningslistan publiceras tisdag veckan före mötet på i webbtjänsten Domus.

Mera information: sakkunnig i kommunikation Tuulikki Terhemaa, tfn 050 372 1239

30.1-1.2 Forum för kyrkans barnverksamhet, Åbo

I månadsskiftet januari-februari samlas kyrkligt anställda som jobbar med barn till Forum för kyrkans barnverksamhet i församlingshemmet Aurelia på Auragatan 18 i Åbo.

Under forumet talar neuropsykolog Petra Boman om utmaningar i beteende, samspel och kommunikation. Under dagarna tar man också del av den mångsidiga barn- och familjeverksamheten i Åbo och S:t Karins församlingar. Deltagarna får i olika workshopar lära sig om bland annat golvbilder, barn i kris och sorg, utforska kyrkorummet och ta del av helig dans.

I forumet medverkar bland andra Susanna Back från Project liv i Vasa, biskop Bo-Göran Åstrand, Kaisa Aitlahti från Seurakuntaopisto, Mari Nurmi från Väståbolands församling och anställda från Åbo och S:t Karins församlingar.

Läs mer om de medverkande och programmet

Arrangörer är Kredu i Nykarleby, Kyrkans central för det svenska arbetet och Åbo svenska församling.

Mera information: sakkunnig i småbarnspedagogik Mirva Sandén, tfn 040 585 1357