Mediekalender

18.11 Församlingsvalets egentliga valdag

Den egentliga valdagen i församlingsvalet är söndag 18 november. I valet väljer församlingsmedlemmarna ca 8 000 förtroendevalda i närmare 400 församlingar. På valdagen röstar man i sin egen församling klockan 11-20. Alla församlingsmedlemmar som fyllt 16 år senast på valdagen får rösta i församlingsvalet.

Kyrkans kommunikation och Kyrklig tidningstjänst informerar om valdeltagandet under valkvällen. Preliminära uppgifter från församlingar och kyrkliga samfälligheter publiceras på församlingsvalets webbplats i den takt de matar in sina resultat i valets resultattjänst. Valnämnderna i församlingarna fastställer resultaten 21.11.2018.

Läs mer om församlingsvalet
Mediekontakter på valkvällen, tfn 040 1425 274

18.11 klockan 21- Församlingsvalets valstudio

Under valkvällen följer Kyrkans kommunikation hur valdeltagandet utvecklas och de första valresultaten. Experter diskuterar valkampanjen, kandidatuppställningen, hur man ser på kyrkan och vad man kan dra för slutsatser av valresultatet. Sändningen sker på finska med svenska inslag.

I studion funderar man också på hur demokratin förverkligas i kyrkan och vilka frågor som kan komma att bli utmanande för församlingarna under mandatperioden.

Under den tre timmar långa sändningen (klockan 21-24) följer man med hur resultaten ser ut på olika håll i Finland och vad som diskuteras i till exempel Tammerfors, Jyväskylä, Åbo och Uleåborg. I programmet kan man möta såväl avgående som nya förtroendevalda.

Tittarna kan delta i diskussionen via Twitter. Man kan följa med sändningen via kyrkans webbplats evl.fi.

23.11 Kyrkans människorättsforum 2018, Helsingfors

Kyrkans människorättsforum 2018 Jämlikhet – de mänskliga rättigheternas oskrivna hierarkier ordnas 23 november klockan 13-16 i Kyrkans hus (Södra kajen 8, Helsingfors).

Mänskliga rättigheter har på ett nytt sätt aktualiserats i den offentliga debatten. Samtidigt närmar sig den stund då vi firar FN:s mänskliga rättigheters 70-åriga historia. Då offentliggör också kyrkan en ny handbok om mänskliga rättigheter.

Kyrkans människorättsforum fokuserar på frågan om jämlikhet. För vem och när förverkligas jämlikheten? Varför tycks en del människors rättigheter förverkligas i större utsträckning än andras? Har det uppstått oskrivna hierarkier då det gäller mänskliga rättigheter?

Vid seminariet talar bland annat biskop Björn Vikström om mänskliga rättigheter och kristen tro, jur. mag. Jukka Kumpuvuori om rättigheter för människor med funktionshinder, läraren i islam Suaad Onniselkä om islam och mänskliga rättigheter i Finland och forskaren Maria Ohisalo om boende som grundläggande rättighet.

Ledande sakkunnig vid kyrkostyrelsen Ilkka Sipiläinen leder tillfället.

Mera information: Arja Kunnala, tfn 050 3525 723

27.11 Missiologiskt symposium, Helsingfors

Vid ett symposium tisdag 27 november granskas Evangelisk-lutherska kyrkan i Finlands allmänna riktlinjer för mission ”Ett gemensamt vittnesbörd” i ljuset av de förändrade missiologiska utmaningar som kyrkorna och kristna försöker svara mot.

Symposiet ordnas tisdag 27.11 klockan 8.30-14.30 i Lutherkyrkan på Fredriksgatan 42 i Helsingfors.

Bland annat diskuteras frågor om kyrkans evangelisation och undervisning i det postmoderna samhället, internationella och ekumeniska utmaningar inom missionen, påverkan via och betydelsen av digital kommunikation, och fallbeskrivningar från Global Christian Forums och Religionernas världsparlaments verksamhet.

Symposiet är en del av Kyrkornas världsråds 70-årsfirande.

Mera information: chefen för Kyrkans central för mission Jaakko Rusama, tfn 040 142 5242

15.11.2018-15.1.2019 Nomineringstid för biskopsvalet i Borgå stift

Tiden för kandidatnomineringen i biskopsvalet i Borgå stift inleddes 15 november och pågår fram till och med 15 januari 2019.

En valmansförening som består av minst 30 röstberättigade kan ställa upp en kandidat i valet. Ca 700 personer har rösträtt i valet. Av dem är hälften präster och lektorer i stiftet och hälften elektorer som utsetts av församlingarna.

En första omgång i biskopsvalet hålls 19 mars 2019 och en eventuell andra omgång 10 april 2019.

Biskop Björn Vikström har beviljats avsked från uppgiften som biskop och tillträder en tjänst som universitetslärare vid Åbo Akademi 1.9.2019.

Mera information: lagfarna assessorn Lars-Eric Henricson, tfn 040 142 5214
notarie Linus Stråhlman, tfn 040 142 5211
Biskopsvalet i Borgå stift