Hyppää sisältöön

Mediekalender

17-24.10 Ekumeniska ansvarsveckan

Ekumeniska ansvarsveckan har i år och nästa år temat Måttlighet. Temat kopplas till FN:s Agenda 2030 där man på både individ- och samhällelig nivå strävar efter att uppnå FN:s mål för hållbar utveckling. Kyrkor, kristna samfund och församlingar närmar sig frågorna om måttlighet och hållbarhet utifrån sina egna kristna traditioner. I år infaller ansvarsveckan 17-21 oktober.

Under ansvarsveckan ordnas konserter bland annat 20 oktober kl. 19 i Kronoby kyrka (Kyrkvägen 30, Kronoby) med Sonja Biskop och Kristoffer Streng, i Jakobstad 23 oktober kl. 18 i Pingskyrkan Elim (Stationsvägen 1, Jakobstad), Mrs Bighill Singers och Mikael Svarvar, och 24 oktober kl. 15 i Olars kyrka (Frälsehemmansgränden 1, Esbo) ned en musikgrupp från Joensuu och Ghana.

Ansvarsveckan inleds med gospelgudstjänst i Andreaskyrkan (Högbergsgatan 22, Helsingfors) 17 oktober kl. 11 med bland andra gospelkören His Master’s Noice. Under veckan ordnar många församlingar också lokala evenemang.

Mera information:
Ansvarsveckans koordinator Sarah Tiainen, tfn +358 40 660 3915
Ansvarsveckans webbplats 

21.10 Seminarium om exitcorona – hur skapa jämlikhet efter corona, Helsingfors, online

Ekumeniska rådet i Finlands sektion för jämställdhet ordnar ett seminarium med temat om hur man skapar jämlikhet efter coronan torsdag 21 oktober 2021 klockan 16.30-18 i Mikaelsalen i Kyrkans hus (Södra kajen 8), med möjlighet att också delta på distans.

Vid seminariet talar Veli-Matti Salminen, tf chef på Kyrkans forskningscentral, om en kultur av hopp, förtroende och där man gör tillsammans, och socialrådet Virva Juurikkala från social- och hälsovårdsministeriet om vårdreformen ur ett jämlikhetsperspektiv. De kommenteras av major Saga Lippo från Frälsningsarmen och generalsekreteraren för Caritas Finland Larissa Franz-Koivisto.

Seminariet avslutas med en paneldiskussion om hur vi i framtiden kan främja likvärdighet och bygga ett jämlikt samhälle med bland andra Markus Österlund, församlingsledare för Andreaskyrkan i Helsingfors, och Katri Suhonen, sakkunnig inom tillgänglighet och funktionsvariationer på Kyrkostyrelsen.

Programmet i sin helhet och anmälningslänk finns på Ekumeniska rådets webbplats

26.10 Dop- och fadderskapsseminarium, Vanda

Kyrkans forskningscentral ordnar tillsammans med församlingarna i Vanda och Kyrkostyrelsen ett seminarium om dopfrågor 26.10 klockan 9-12 i Dickursby kyrka i Vanda, och på YouTube. Vid seminariet presenteras nya forskningsresultat och framtida utmaningar, lokala utvecklingsprojekt och artikelsamlingen Kasteen polulla offenliggörs.

Anmälan till seminariet och program (på finska)

27.10 Biskopsmöte, Helsingfors

Biskopsmötet för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland samlas i Helsingfors 27 oktober.

På agendan finns bland annat samarbetet med missionsorganisationerna. Mötet för en remissdiskussion om riktlinjer för samarbetet och behandlar rapporter om styrsamtal med missionsorganisationerna.

Biskoparna för också remissdiskussion om teologin kring kyrkliga förrättningar och en uppdatering av handledningen för förrättningar, och utser också en arbetsgrupp för det. Dessutom besluter mötet om understöd till internationella ekumeniska organisationer.

Mera information:
biskopsmötets generalsekreterare Kari Kopperi, tfn 050 594 1317
biskopsmötets teologiska sekreterare Anna-Kaisa Inkala, tfn 050 380 3270
Biskopsmötets webbplats (på finska)

27.10 Biskoparnas inlägg Bibeln och kyrkan offentliggörs, Helsingfors

Från och med i hösten 2021 kommer biskoparna att börja ge ut biskopsbrev där de gör offentliga inlägg i aktuella frågor. I det första biskopsbrevet Bibeln och kyrkan reflekterar biskoparna över hur en kristen ska läsa Bibeln.

Bibeln och kyrkan offentliggörs onsdag 27 oktober klockan 15-17, direkt efter biskopsmötet.
Mera information och anmälningslänk finns i inbjudan.

Mera information: kommunikationschef Tuula PutkinenÖppna länk i ny flik, tfn 046 922 0232

28-30.10 Kyrkan på Helsingfors bokmässa, Helsingfors

Kyrkan bjuder på vatten och inbjuder till samtal på Helsingfors bokmässa 28-31 oktober.

I samtalen om bland annat postcorona, hälsa och sorg medverkar Karin Erlandsson, Monica Vikström-Jokela, Bo-Göran Åstrand, Mikael Kurkiala, Mathias Rosenlund, Otto Gabrielsson med flera. Samtalen hålls på scenerna Fiskehamnen och Blåbärslandet medan kaffe serveras i kyrkans monter 7 G 99.

Kyrkans program på bokmässan 

Mera information: Maria Sten, sakkunnig i vuxenarbete och kultur, Kyrkostyrelsen, maria.sten@evl.fi, tfn 050 408 6030