Hyppää sisältöön

Mediekalender

16.3- Församlingarnas sammankomster begränsas, gudstjänster via nätet

Biskoparna i evangelisk-lutherska kyrkan har gett församlingarna anvisningar om hur gudstjänsterna ordnas under coronaepidemin. Det är inte tillåtet att ordna gudstjänster där församlingsmedlemmar är närvarande. Istället firas gudstjänsterna tillsvidare som predikogudstjänster och direktströmmas via internet eller sänds på det sätt som den lokala församlingen har möjlighet till. Gudstjänstgemenskapen formas av dem som deltar på distans.

Information om de gudstjänster som lokalförsamlingarna sänder via nätet finns samlad i webbkyrkan men den informationen är inte fullständig. Det lönar sig att gå in på församlingarnas egna webbsidor och Facebooksidor för att få aktuell information om hur församlingen har sänder sin gudstjänst.  

Kyrkliga förrättningar sköts tillsvidare med undantagsarrangemang. I överenskommelse med familjer och anhöriga kan högst 10 personer vara närvarande vid dop, vigslar och begravningar.  På pastorala grunder kan den avlidnas allra närmaste anhöriga vara närvarande, fastän de också skulle överskrida den angivna gränsen på 10 personer.

Läs mer om kyrkans åtgärder med anledning av coronaviruset
Församlingarnas kontaktinformation

24.3 Kyrkostyrelsens plenum, Helsingfors

Kyrkostyrelsens plenum samlas i Helsingfors 24 mars. Föredragningslistan sätts ut på webbplatsen domus.evl.fi en vecka före mötet.

Mera information: sakkunnig i kommunikation Tuulikki Terhemaa, tfn 050 372 1239

28.3 Earth Hour

Liksom tidigare år deltar församlingar också i år i Earth Hour då lampor slocknar världen över i en manifestation för klimatet. I år firas Earth Hour lördag 28.3 klockan 20.30. En del församlingar släcker lamporna i och vid kyrkorna medan andra också ordnar konsert eller andakt under Earth Hour.

Till de församlingar eller samfälligheter som deltar i år hör Åbo kyrkliga samfällighet som släcker lamporna i fem kyrkor, bland dem Åbo domkyrka. Esbo svenska församling konsert under Earth hour med EsCantores och Martina och Mauriz Brunell är INSTÄLLD på grund av pandemin. Däremot släcker kyrkorna sin utomhusbelysning under Earth hour.

Mera information finns på earthhour.fi och församlingarnas webbplatser.

26.2-11.4 Kampanjen Ekofasta

Kyrkoårets fasta inför påsken inleds på askonsdagen 26 februari. Sedan 2012 har kyrkan under fastetiden fört den nationella kampanjen Ekofasta. Ekofasta är Evangelisk-lutherska kyrkans fastekampanj som lyfter fram omsorg om miljön och vill motverka klimatförändring.

I år lyfter kampanjen fram hållbar klädkonsumtion. För tredje året i rad publiceras ekofastepodden inför kampanjstarten. I poddarna medverkar bland andra Maria Österåker och Nina Österholm (om klimatångest), och Nikodemus Solitander (om klädindustrin). Podden produceras av Linn Jung.

Den svenska ekofastekampanjen är ett samarbete mellan Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, Finlands svenska Marthaförbund och Finska missionssällskapet.

Mera information: koordinator för sociala medier Simon Lampenius, Kyrkostyrelsen, tfn 050 362 4005
Ekofastans webbplats