Mediekalender

22.3 Seminarium om ekumenisk fostran och religionsdialog, Helsingfors

Ett seminarium om ekumenisk fostran och religionsdialog ordnas fredag 22 mars klockan 13-16 S:t Henriks katedralens församlingssal på S:t Henriksplatsen 1A i Helsingfors. Under seminariet diskuterar man bland annat hurdan religionsläskunskap som behövs i världen idag och hur vi främjar den ekumeniska inställningen och kunskapen att föra dialog.

I seminariet deltar ärkebiskop Tapio Luoma, journalisten Rita Strömmer och FD, tidigare europaparlamentariker Eija-Riitta Korhola.

Anmälan senast 15.3 marianne.kantonen@evl.fi.

Mera information på Ekumeniska rådets webbplats (på finska)

25-27.3 Valpaneler inför andra omgången i biskopsvalet i Borgå stift

Inför den andra omgången i biskopsvalet i Borgå stift kommer det att hållas två valpaneler där biskopskandidaterna kyrkoherde Bo-Göran Åstrand och direktor Sixten Ekstrand möts.  

  • Valpanel i Vasa måndag 25 mars klockan 18 leds av journalisten Stefan Jansson och medieföretagaren Anna Bertills. Valpanelen hålls i församlingssalen på Skolhusgatan 28, Vasa.
  • Valpanel i Borgå  onsdag 27 mars klockan 18 leds av journalisterna Jan-Erik Andelin och Sofia Torvalds. Valpanelen hålls i Borgå domkapitel på Gymnasiegränd 2.

Båda debatterna direktströmmas via kyrkans YouTubekanal.

Den andra och avgörande valomgången hålls onsdag 10 april. Valförrättningarna i stiftets nio prosterier inleds klockan 13 och uppskattningsvis 15-tiden förväntas det preliminära valresultatet bli klart.

I biskopsvalet finns 704 röstberättigade, hälften präster och hälften lekmannaelektorer.

Mera information:
notarie Linus Stråhlman, tfn 040 142 5211
lagfarna assessorn Lars-Eric Henricson, tfn 040 142 5214
Biskopsvalet i Borgå stift
Valet på Facebook och Twitter: #Borgåbiskopsval
Presentation av kandidaterna finns på kyrkans webbplats

30.3 Earth hour, klockan 20.30-21.30

Lördagen 30 mars klockan 20.30-21.30 lokal tid slocknar lampor världen över i en manifestation för klimatet. Liksom tidigare år deltar också i år många församlingar i Finland i Earth Hour genom att till exempel släcka utomhusbelysningen vid kyrkor och församlingshem. En del församlingar ordnar andakter eller konserter i skenet av levande ljus.

Till exempel ordnar Esbo svenska församling en Earth Hour-konsert #CONNECT2EARTH med kören EsVoces i Esbo domkyrka klockan 20.20. Dirigent är Håkan Wikman och pianist Gustav Nyström. Finska församlingen i Vandaforsen ordnar en Earth hour-konsert med Kristiina Brask i Kivistö kyrka klockan 20.30.

Under flera år har Johanneskyrkan i Helsingfors släckt sin fasadbelysning under Earth Hour. I år firar Johannes församling också en ljusmässa i Johanneskyrkan lördag 30.3 klockan 20.30. Det är en meditativ mässa med Taizésånger och levande ljus. Före ljusmässan ordnar församlingen en bytesbörs i Johanneskyrkans krypta från klockan 19.30. Dit kan man hämta kläder och andra föremål som man själv inte längre behöver men någon annan kunde ha nytta och glädje av, och kanske hitta något man själv vill ta med hem.

I Åbo släcks lamporna vid fem kyrkor i Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet.

Mera information finns på webbsajten earthhour.fi och församlingarnas webbplatser.

6.3- Fastan och ekofastekampanjen

På onsdag 6.3, askonsdag, inleddes fastetiden och samtidigt kampanjen ekofasta som i år fokuserar på hållbar klädkonsumtion och klädernas miljöpåverkan. Genom ekofastekampanjen vill kyrkan med sina samarbetsparter ge konkreta tips för hur vi kan minska vår miljöpåverkan.

Fastetiden och kyrkoåret kallar människor att följa en viss rytm. Fastan är en tid för stillhet, koncentration och förberedelse, för självprövning och gemenskap med andra.

Under kampanjen ordnas lokala evenemang kring ekofastans tema:

  • 23.3 Ingå: Klädbytarjippo – klädbyte, loppis och café den 23.3 kl. 10–14 i Ingå församlingshem. Mer information: Noora-Elina Nylund, tfn 050 501 1755. Arrangör: Ingå församling.
  •  
  • 31.3 Sibbo: Familjegudstjänst, brunch och program om hållbar klädkonsumtion i Söderkulla kyrka kl. 10–13.30. Gäst är Tomas Ray som ansvarar för miljöarbetet i Borgå stift. Arrangör: Sibbo svenska församling.
  • 9.4 Borgå: Borgå svenska marthadistrikt bjuder in till klädbyte på Biskopsgården. Elin Sandholm, entreprenör med fokus på slow fashion, föreläser om kläder, konsumtion och materialval under kvällen.
  • 13.4 Åbo: Brunch och loppis kl. 10–13.30 i församlingshemmet Aurelia, Auragatan 18. Arrangör: Åbo svenska församling.

Mer information:
Tomas Ray, stiftssekreterare för mission och internationellt arbete, Borgå stift, 040 142 5222, tomas.ray@evl.fi
Simon Lampenius, koordinator för sociala medier, Kyrkostyrelsen, 050 362 4005, simon.lampenius@evl.fi
Karin Lindroos, informatör, Marthaförbundet, 050 361 6081, karin@martha.fi
Ekofastans webbplats
Kyrkoåret - fastetiden