Hyppää sisältöön

Eutanasi

Ordet eutanasi kommer från grekiskan. Ursprungligen betydde det den goda döden, dvs. att fridfullt somna in vid livets slut. Idag används begreppet eutanasi om att aktivt avsluta en annan människas liv då denna ber om det och då det i bilden finns en sjukdom som leder till döden eller outhärdligt lidande inför döden.

Diskussionen om eutanasi är aktuell i Finland just nu. Ett medborgarinitiativ om att legalisera eutanasi eller dödshjälp fick 18.12.2016 över 50 000 underskrifter vilket är det antal som krävs för att riksdagen ska ta ställning till det. I initiativet föreslås att riksdagen vidtar lagberedningsåtgärder i syfte att stifta en lag om eutanasi och att legalisera eutanasi i Finland.

Kyrkan stöder att vård i livets slutskede och pallitativ vård utvecklas

Enligt den kristna tron har människan som Guds avbild ett speciellt värde. Pallitativ vård eller vård i livets slutskede är enligt kyrkan ett bättre alternativ än eutanasi för att handskas med lidande i livets slutskede.

Vård i livets slutskede innebär att man lindrar den sjuka patientens symtom, stöder patienten och hens familj och erbjuder trygghet i livets slutskede. Pallitativ vård innebär att man vårdar symtomen hos en patient med en obotlig och framskridande sjukdom. (Ställningstagande 2011 av riksomfattande etiska delegationen inom social- och hälsovården ETENE)

I de europeiska länderna Holland, Belgien och Luxemburg är eutanasi inte en straffbar handling om man följer överenskomna tillvägagångsätt.

Etiska delegationen inom social- och hälsovården ETENE har tagit ställning till människovärdet, vård livets slutskede och eutanasi 2011. Kyrkan har som sakkunnig varit med och utarbetat ställningstagandet.

ETENE anser att man borde grundligt utreda hur man kan utveckla vård i livets slutskede för att underlätta lidandet speciellt för de patienter som ber om dödshjälp. Enligt den behövs det enheter som är specialiserade på pallitativ vård och vård i livets slutskede. Den anser att diskussionen om eutanasi borde fokusera på om eutanasi är en grundad lösning för de patienter som lider outhärdligt och som man med de medel som står tillbuds idag inte kan ge tillräcklig smärtlindring och som själva önskar dö. Enligt delegationen kan det finnas enskilda situationer då det inte är etiskt grundat att helt utesluta eutanasi.

ETENEs ställningstagande (på finska)Öppna länk i ny flik

De lutherska biskoparna tog ställning till eutanasi 7.11.2017

Biskop Björn Vikströms kolumn i Hbl: Den goda dödenÖppna länk i ny flik

Kanslichef Jukka Keskitalos blogginlägg: Valinnanvapaus ei koske kuolemaaÖppna länk i ny flik

Ärkebiskop Kari Mäkinen uttryckte i en intervju i Yles program Ykkösaamu att han inte i det här skedet stöder eutanasi