Mediekalender

27-30.6 Det medeltida Åbo

Under evenemanget Det medeltida Åbo blåser det medeltida vindar också i Åbo domkyrka. Det medeltida Åbo i Domkyrkan ingår som en del i stadsevenemanget 27-30 juni.

Till exempel är Domkyrkan och Domkyrkomuseet är öppna varje dag klockan 9-18, dock med begränsat tillträde under gudstjänster, konserter och förrättningar. Domcafé är öppet klockan 11-20 på torsdag-fredag och klockan 11-18 under lördag och söndag.

söndag 30 juni klockan 12 ordnar Åbo svenska församling en högmässa i medeltidsanda i Åbo domkyrka.

Läs merDet medeltida Åbos evenemangssidor och Åbo kyrkliga samfällighets webbsidor.

15-19.7 Kyrkan på SuomiAreena

Också i sommar är Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland med på SuomiAreena i Björneborg 15-19 juli.

Måndag 15.9 klockan 14.30 deltar ärkebiskop Tapio Luoma i en paneldiskussion om ungas delaktighet och hur man kan främja den. Diskussionen hålls på gården vid stadshuset i Björneborg och ordnas av Nuori kirkko ry och Björneborgs stad.

Måndag klockan 16-18 ordnas Annorlunda mingel i Keski-Pori kyrka. Beslutsfattare, aktiva inom organisationer, personer i psykisk rehabilitering, arbetssökande och representanter för näringslivet möts kring inlägg och till musik. Temat är framtida utmaningar och möjligheter.

Måndag-torsdag ordnas biskoparnas kvällstunder i Keski-Pori kyrka:
Klockan 20 på måndag diskuterar biskopen i Tammerfors Matti Repo med Manserockstjärnorna Mikko Alatalo och Juha Torvinen om musiken som påverkansmedel och om man kan förbättra världen med att spela gitarr.

Tisdag 16 juli klockan 19 har ärkebiskop Tapio Luoma bjudit in Utbildningsstyrelsens chef Olli-Pekka Heinonen. Lär man sig för livet och ger skolan grogrund för ett lyckligt liv och en bättre framtid är tema för diskussionen.

Onsdag 17 juli klockan 19 är temat kreativitet och innovation ur barnens synvinkel. Lappobiskopen Simo Peura och barnombudsmannen Elina Pekkarinen talar om hur familjens ekonomiska situation och bostadsort påverkar barnets möjligheter att utnyttja sina förmågor och sitt engagemang.

Torsdag 18 juli klockan 19 diskuterar Helsingforsbiskopen Teemu Laajasalo med forskaren i artificiell intelligens Maria Ritola och mobilspelutvecklaren och visionären Peter Vesterbacka kring varför det är viktigare med hopp om att lyckas än rädsla för att misslyckas.

Fredag 19 juli klockan 11.30-12.20 ordnar kyrkan tillsammans med RESA-forumet en paneldiskussion med temat Älä tallaa toiseen pyhää (Trampa inte på det som är heligt för andra) på Antinkatu 5. I diskussionen om betydelsen av åskådningsfostran och religionsundervisning i framtiden deltar såväl representanter för skola och daghem, hem och unga som för religioner och konfessionslösa.

Kyrkan program på SuomiAreena i sin helhet (på finska)

Mera information: kommunikationschef Eeva-Kaisa Heikura, 040 688 1421, eeva-kaisa.heikura@evl.fi

Församlingarnas dag- och lägerverksamhet

Under sommaren ordnar församlingar förutom konfirmandundervisning för unga såväl dag- som lägerverksamhet för barn. Församlingarna informerar om sin verksamhet på sina webbsidor. (länk till kontaktsidan)
Under våren har kyrkan gett ut dokumentet En trygg församling som utvecklar och förbättrar säkerheten i församlingarnas verksamhet.

evl.fi/kontakt

Nya evl.fi/plus betjänar nu kyrkans samarbetspartners

Den nya sidhelheten evl.fi/plus betjänar nu framför allt kyrkans samarbetspartners och de som till exempel i sitt arbete eller sina studier behöver en fördjupad kunskap om kyrkan. Webbsidan ersätter webbplatsen Sacrista som inte längre är offentlig.

Efter förnyelsen vänder sig evl.fi till medborgarna och evl.fi/plus till samarbetspartners. På båda finns en sökfunktion som gör det enklare att hitta rätt.

Mera information: webbredaktör Julia Lundell, tfn 050 5687 465

Väckelserörelsernas sommarfester

Under sommarsäsongen ordnar väckelserörelser och andra kristna organisationer sina traditionella sommarfester och andra sommarevenemang.

De finlandssvenska väckelserörelserna och kyrkliga organisationerna presenterar sommarevenemangen på sina webbsidor:
Finska Missionssällskapet
Kyrkans Ungdom
Kyrkans utlandshjälp
Laestadianernas fridsförbund
Luthersk Inremission
Svenska Evangeliföreningen i Finland

De finskspråkiga sommarfesterna finns listade i kyrkans finska mediekalender.

Vägkyrkorna öppna

Vägkyrkosäsongen inleds i juni då vägkyrkorna i Finland håller sina dörrar öppna. Från år till år deltar ungefär 265 kyrkor i verksamheten. Öppettiderna varierar men det vanliga är att kyrkorna håller öppet 10.6-20.8 klockan 11-16.

Passa på att ta en annorlunda paus och njut av friden, skönheten och det heliga i kyrkan.

Vägkyrkornas webbplats