Aktuella evenemang

  • 10.6-20.8 Vägkyrkorna hålls öppna
  • 9.7 Monologen Luther i enrum, Åland
  • 10-14.7 Kyrkan på SuomiAreena, Björneborg
  • 7.8-3.9 Välsignelse av skolelever
  • 14.8 Valpanel om biskopsvalet i Helsingfors, Helsingfors
  • 16.8 Biskopsval i Helsingfors stift
  • Väckelserörelsernas sommarfester 2017

Mediekalendern i sin helhet