Mediekalender

10.10 Seminarium om likabehandling, Helsingfors

Ekumeniska rådet i Finland ordnar ett seminarium om likabehandling Yhdenvertaisuus – mikä se on? (Likabehandling – vad är det?) torsdag 10 oktober klockan 17 i Mikaelsalen i Kyrkans hus, Södra kajen 8, Helsingfors.

Seminariet fokuserar på begreppet yhdenvertaisuus – likabehandling och om alla uppfattar likabehandling på samma sätt. Och finns det en skillnad mellan bibelns begrepp och samhällets syn på likabehandling?

I seminariet medverkar byråchefen på diskrimineringsombudsmannens kontor Rainer Hiltunen och projektchef Minna Rasku på Filantropia ry – ortodoxa kyrkans organisationer för internationell diakoni och mission.

Seminariet avslutas med en paneldebatt där Esbobiskopen Kaisamari Hintikka, generalsekreterare Larissa Franz-Koivisto (Katolska kyrkan) och kyrkoherde Ioannis Lampropoulos (Ortodoxa kyrkan) diskuterar under ledning av Ekumeniska rådets generalsekreterare Mari-Anna Auvinen.

Mera information:
Läs mer om seminariet på Ekumeniska rådets webbplats
generalsekreterare Mari-Anna Auvinen, Ekumeniska Rådet i Finland, tfn 040 134 1977

19.10 Morgondop, Åbo

Åbo svenska församling bjuder tillsammans med övriga församlingar i Åbo och S:t Karins in församlingsmedlemmar till ett annorlunda sätt att hålla dop – morgondop – lördag 19 oktober i Åbo domkyrka. Församlingen beskriver morgondop som ett trevligt, gemensamt och festligt tillfälle där man kan låta döpa sitt barn.

Barnet som ska döpas kan vara litet eller lite äldre. Alla är välkomna men förhandsanmälan behövs och den kan man göra via nätet. Församlingen tar kontakt med de som anmäler sig och ger information om mer exakt tidpunkt. Två till fyra familjer per gång samlas till dopfest kring dopfunten.

Vid behov lånar församlingen ut dopkolt men barnet kan också ha släktens dopkolt eller vanliga kläder. Församlingen bjuder på dopkaffe.

Det är andra gången som församlingarna i Åbo och S:t Karins bjuder in familjer till morgondop.

Mera information: Maria Wikstedt, församlingspastor i Åbo svenska församling,
Läs mer om morgondop på Åbo svenska församlings webbplats

20-27.10 Ekumeniska ansvarsveckan

I år infaller kyrkornas gemensamma ansvarsvecka 20-27 oktober och temat är Människorättskämpar.  Under veckan firas också FN-dagen och Ekumeniska böndagen för fred, mänskliga rättigheter och internationellt ansvar 24.10.

Under 2019-2020 lyfter Ansvarsveckan upp vikten av att försvara de mänskliga rättigheterna och möjligheterna att främja människorättsfrågor. Ansvarsveckan vill ge röst åt människorättskämpar som i sina egna sammanhang vill verka för förändring.

Ansvarsveckan är en riksomfattande människorättskampanj som stöds av alla kyrkor och samfund och många kristna organisationer i Finland. Ansvarsveckan är en del av kyrkornas samhällspåverkan och ett sätt för kyrkorna att arbeta för en rättvisare värld.

Mera information: Projektsekreterare Jani Edström
Ansvarsveckans webbplats

24-27.10 Kyrkan på Helsingfors bokmässa

Evangelisk-lutherska kyrkan medverkar med en svensk (7e106) och en finsk (6r46) monter på Helsingfors bokmässa 24-27.10.

torsdag 24 oktober medverkar biskop Bo-Göran Åstrand i bokmässan i kyrkans monter 7 e 106 dels i en frågestund med lågstadieelever, dels i ett samtal med högstadie- och gymnasieelever.
Klockan 10 inleds frågestunden med biskopen tillsammans med elever från Eklöfska skolan i Borgå. Frågestunden leds av Lucas Snellman.
Från klockan 10.30 kan man dricka förmiddagskaffe med biskopen och klockan 12 samtalar biskop Åstrand med högstadie- och gymnasielever om liv och död, tro och tvivel.

På torsdag 17.30 ordnas ett samtal om människan har ett bäst före-datum med journalisten Sonja Hellman, diakonen Henrika Lemberg och författaren Katarina Gäddnäs på scenen Blåbärslandet. På fredag ordnas samtal om spelberoende och om de krav och förväntningar som vi har på oss själva och varandra idag. Också de samtalen förs på scenen Blåbärslandet.

lördag 26.10 klockan 12.30 diskuteras sanning och om det idag finns en sanning för alla. I samtalet på scenen Fiskehamnen deltar forskaren i etik Nora Hämäläinen, journalisten Jan-Erik Andelin och direktor Sixten Ekstrand.
Senare på lördag förs ett samtal kring döden som en del av livet medan kyrkans samtal på söndag handlar om vår längtan att passa in.

Kyrkans svenska program på bokmässan i sin helhet

Mera information: sakkunnig inom vuxenarbete och kultur Maria Sten, Kyrkostyrelsen, tfn 050 408 6030