Hyppää sisältöön

Mediekalender

20-21.5 Kyrkan på Stafettkarnevalen, Helsingfors

Också i år är evangelisk-lutherska kyrkan närvarande på Stafettkarnevalen som ordnas 20-21 maj på Olympiastadion i Helsingfors. Temat är Glädje, inspiration och gemenskap.

I kyrkans tält kan barn och unga spela olika spel och samtala med ungdomsarbetsledare från huvudstadsregionen och anställda vid Kyrkans central för det svenska arbetet.

Mera information: sakkunnig i skolsamarbete Helena Salenius, Kyrkostyrelsen/Kyrkans central för det svenska arbetet, helena.salenius@evl.fi

20-22.5 Nationella kyrkodagar och missionsfest #YHDESSÄ2022, Uleåborg

De nationella kyrkodagarnas och missionsfestens gemensamma evenemangsveckoslut syns i centrala Uleåborg under veckoslutet 20-22 maj.

Evenemangsveckoslutet som är öppet för alla erbjuder över 70 programpunkter: aktuella värdedebatter, konserter, gatu- och parkevenemang, gudstjänster och möjligheter till stillhet. Den röda tråden i den samhällsdebatterande stadsfestivalen är debattkulturen och hur den har förändrats – under temat KUUNTELEN. YMMÄRRÄN. KUNNIOITAN. (på svenska Jag lyssnar. Jag förstår. Jag respekterar.)

Ca hälften av programmet har en utbildningsmässig approach, är avgiftsbelagt och vänder sig framför allt till representanter för kyrkan och organisationsfältet nära kyrkan.
Den aktuella världssituationen, Ukraina och klimatfrågor lyfts i samhällsdebatter under dagarna. I programmet medverkar bland andra president Tarja Halonen, utrikesminister Pekka Haavisto och chefen för Utrikespolitiska institutet Mika Aaltola.

Dagsbiljett för fredagens och lördagens avgiftsbelagda programpunkter är 64 euro/dag. Som traditionen bjuder bygger kyrkodagarna på en grund av gudstjänster, andakter och ett rikt kulturutbud med gatu- och parkevenemang.

Under dagarna ordnas också svenska programpunkter: en konsert med Mrs Bighill Singers på lördag 21.5 klockan 19 på Svenska privatskolan och en svensk gudstjänst på söndag 22.5 klockan 12 i Tuira kyrka.

Dagarnas program
Biljetter
Evenemangets webbplats

Mera information:
utbildningschef Jari Kupiainen, Kyrktjänst, tfn 040 355 1614
Mediekontakter:
kommunikationschef Liisa Toivonen, Kyrktjänst, tfn. 040 546 1507

24.5 Stiftsfullmäktige, Borgå

Stiftsfullmäktige samlas i Borgå tisdag 24 maj klockan 9 i Kulturhuset Grand, mötesrum Linsén (Biskopsgatan 28). På ärendelistan finns bland annat Borgå stifts verksamhetsplan och budget för 2023, och slutrapporten från arbetsgruppen om Kyrkpressens framtid.

Mera information:
notarie Linus Stråhlman, Borgå domkapitel, tfn 040 142 5211
Läs mer om stiftsfullmäktige på Borgå stifts webbplats

24-25.5 Kyrkostyrelsens plenum

Kyrkostyrelsens plenum samlas 24–25 maj. Ärendelistan publiceras på webbplatsen domus.evl.fi tisdag 17.5.

Mera information:
Kyrkostyrelsens plenum

1.6 Biskopsmöte, Helsingfors

Biskopsmötet samlas 1 juni i Helsingfors.

Mera information:
Biskopsmötets webbplats (på finska)
biskopsmötets generalsekreterare Kari Kopperi, Kyrkostyrelsen, tfn 050 594 1317  

5.6 Fadderdagen

Söndagen efter skolavslutningarna ordnar många församlingar i evangelisk-lutherska kyrkan i Finland evenemang som faddrar och fadderbarn kan delta i tillsammans. I år firas den nationella fadderdagen på söndag 5 juni.

På många orter ordnas program i samarbete med bland annat idrottsföreningar, företag eller olika organisationer. Faddrar och fadderbarn är välkomna med – eller så kan man hitta på något på egen hand.

Mera information:
sakkunnig i småbarnspedagogik Mirva Sandén, Kyrkostyrelsen,  tfn 040 585 1357
Nationella fadderdagen
Församlingarnas webbplatser