Mediekalender

13.12 Mediebrunchen Osallisuuden tarinoita, Helsingfors

Välkomna på mediebrunch 13.12 klockan 9.30-11.30 i Kyrkans hus i Helsingfors (Södra kajen 8). Vid tillfället berättar vi om hur verksamheten Gemensamt kök sett ut två första åren.

Bland de som berättar om verksamheten finns Tammerfors stads utvecklingschef Marjut Lindell, Meri Larivaara, konsultativ tjänsteman på Social- och hälsovårdsministeriet och professor Pia Polsa från Svenska Handelshögskolan.

Teaterregissör och skådespelaren Arto Myllärinen och skådespelare Reetta Hulmi framför berättelser om delaktighet som samlats av forskaren-bedömaren Erika Mäntylä. Brunchen serveras av Pop up – Gemensamt kök från Borgå, Seinäjoki och Tammerfors.

Anmälan till Petra Honkaranta-Siivari.

Gemensamt kök verkar på 26 orter och utvecklas eller planeras som bäst på tio orter till. Gemensamt kök organiseras och utvecklas av lokala aktörer och öppet för alla. Det förebygger ensamhet, utslagning och ojämlikhet. I Gemensamt kök har man möjlighet att träffa andra människor, äta eller göra mat tillsammans, delta, bli sysselsatt och vara till glädje och nytta.

Projektet Gemensamt kök är regeringens spetsprojekt för att främja hälsa och välfärd och minska ojämlikheten. Kyrkan deltar i koordineringen av projektet där församlingar, städer och kommuner, sjukvårdsdistrikt, läroinrättningar och organisationer medverkar.

 

15.11.2018-15.1.2019 Nomineringstid för biskopsvalet i Borgå stift

Tiden för kandidatnomineringen i biskopsvalet i Borgå stift inleddes 15 november och pågår fram till och med 15 januari 2019.

En valmansförening som består av minst 30 röstberättigade kan ställa upp en kandidat i valet. Ca 700 personer har rösträtt i valet. Av dem är hälften präster och lektorer i stiftet och hälften elektorer som utsetts av församlingarna.

En första omgång i biskopsvalet hålls 19 mars 2019 och en eventuell andra omgång 10 april 2019.

Biskop Björn Vikström har beviljats avsked från uppgiften som biskop och tillträder en tjänst som universitetslärare vid Åbo Akademi 1.9.2019.

Mera information: lagfarna assessorn Lars-Eric Henricson, tfn 040 142 5214
notarie Linus Stråhlman, tfn 040 142 5211
Biskopsvalet i Borgå stift