Hyppää sisältöön

Mediekalender

18-25.1 Ekumeniska böneveckan

Ekumeniska böneveckan för kristen enhet firas 18-25 januari. Böneveckan på går i åtta dagar då man över hela världen dagligen ber för enhet utgående från samma bibeltexter. Veckan inleds med en av årets två ekumeniska böndagar 18.1.

Läs mer om ekumeniska böneveckan

Mera information:
Ekumeniska rådets generalsekreterare Mayvor Wärn-Rancken, tfn 040 163 7798

22-23.1 Ungdomens kyrkodagar, online

Ungdomens kyrkodagar genomförs 22-23 januari som ett virtuellt evenemang. På fredag och lördag samlas de delegater som församlingarna utsett till plenumarbete över nätet. Dessutom sänds en UK-gudstjänst i YleVega på söndag 24.1.

I plenumaarbetet ska ungdomarna bland annat ta ställning till motioner om vegetariska måltider på UK och uppsökande ungdomsarbete inom kyrkan. Delegaterna ska också diskutera till exempel hur man motverkar åsiktspolarisering.

I programmet finns som vanligt inslag med andakter och mingel med på förhand bandade programpunkter. Årets talare är kändiskocken Michael Björklund.

Mera information:
sakkunnig i ungdomsfrågor Rebecka Stråhlman, Kyrkostyrelsen, tfn 040 688 1558
programmet på UK2021
Ungdomens kyrkodagar på Instagram

24.1 Invigning av Dickursby nya kyrka, Vanda

Dickursby kyrka invigs söndag 24 januari klockan 10 av biskoparna Teemu Laajasalo och Bo-Göran Åstrand. Övriga medverkande är kyrkoherdarna Martin Fagerudd och Janne Silvast. Också församlingarnas kantorer medverkar men ingen församling är närvarande. Invigningen televiseras direkt i Yle TV1.

Efter invigningsdatum är kyrkan öppen för allmänheten. 

Mera information:
Martin Fagerudd, kyrkoherde, Vanda svenska församling, tfn 050 466 1183

26-27.1 Biskopsmöte

Biskopsmötet samlas till två dagars session 26-27 januari.

Mera information:
biskopsmötets generalsekreterare Kari Kopperi, tfn 050 594 1317