Hyppää sisältöön

Mediekalender

31.3 Utställningen Att närma sig det Mänskliga, Esbo

Utställningen Att närma sig det Mänskliga öppnas 31 mars på Helinä Rautavaara muséet i Esbo. Utställningen är öppen till och med 29 oktober.

Hösten 2021 bjöd Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och Step Studiecentralen tillsammans med Centret för konstfrämjande, Esbo stad och Esbo kyrkliga samfällighet in tio sakkunniga inom småbarnspedagogik för att delta i en ny sorts konstförmedlad arbetsmetod.

Tillsammans med de inbjudna sakkunniga skapade bildkonstnärerna Erno Enkenberg och Sini Pelkki konstverk utgående från de grundläggande frågor som kom fram under arbetet. Utställningen är en öppning för en grundläggande diskussion kring mänskligheten. Projektets kurator är Aura Seikkula.

Välkommen på öppning av utställningen 30.3 klockan 18

Medierna är välkomna att delta i öppningen av utställningen i Helinä Rautavaara muséet torsdag 30 mars klockan 18. Utställningen öppnas av biskop Kaisamari Hintikka. Utställningen är öppen för allmänheten 31.3-29.10.2023.

Helinä Rautavaara muséet, Köpcentrum Entresse, Brogatan 11, Esbo

Fritt inträde.
Öppettider ti 11–19, on 11–19, to 11–20, fr 11-19, lö 12-18, sö 12-16.

Bilder från utställningen

Mera information:
Utställningen Att närma sig det Mänskliga
sakkunnig Ilkka Tahvanainen, Kyrkostyrelsen, tfn 050 369 1007, ilkka.tahvanainen@evl.fi

Stilla veckan och påsken i församlingarna

Stilla veckans händelser leder fram till påsken och firandet av stilla veckan inleds på palmsöndagen som i år infaller 2 april. På palmsöndagen red Jesus in i Jerusalem och därför firas ofta gudstjänsten med palm- eller videkvistar i kyrkan.

Under stilla veckan är det vanligt att församlingarna ordnar andakter eller så kallade aktläsningar där man följer Jesus lidande skede för skede.

Se hur stilla veckan och påsken firas i din församling.

17.4 Biskopsmöte, Helsingfors

Biskopsmötet samlas i Helsingfors måndag 17 april. En vecka innan mötet sätts föredragningslistan ut i webbtjänsten domus.evl.fi. Innan mötet sänder vi ett pressmeddelande om vilka ärenden som behandlas.

Mera information:
Biskopsmötets webbplats (på finska)
Biskopsmötets generalsekreterare Kari Kopperi, tfn 050 594 1317, kari.kopperi@evl.fi

17.4 #Värdeakademin23, Lärkkulla, Karis

Palliativ vård och eutanasi är temat då stiftsgården Lärkkulla efter en paus under pandemin igen ordnar socialetiska seminariet Värdeakademin. #Värdeakademin23 har rubriken Vid vägens slut – palliativ vård, eutanasi eller assisterat självmord och ordnas på måndag 17 april klockan 17–20 på stiftsgården Lärkkulla (Lärkkullavägen 22, Karis).

Vid seminariet håller överläkare Mikaela Luthman (Stockholm) ett anförande om palliativ vård och eutanasi. Hon medverkar också i en paneldiskussion med prästen Hilkka Olkinuora, styrelsemedlemmen i Föreningen för en värdig död Stefan Wallin och professor Björn Vikström. Paneldiskussionen modereras av direktor Sixten Ekstrand, styrelseordförande för stiftsgården Lärkkulla.

#Värdeakademin23 riktar sig till anställda inom sjukvård, kyrka och socialt arbete men även andra intresserade.
Programmet i sin helhet och anmälningslänk finns på stiftsgården Lärkkullas webbplats.

Journalister är välkomna att bevaka seminariet.

Mera information:
stiftssekreterare för utbildning Madeleine Wendelin, Borgå domkapitel, madeleine.wendelin@evl.fi, tfn 040 142 5221
direktor Sixten Ekstrand, Kyrkans central för det svenska arbetet, sixten.ekstrand@evl.fi, tfn 040 142 6674

18.4 Kyrkostyrelsens plenum, Helsingfors

Kyrkostyrelsens plenum samlas tisdag 18 april på Kyrkans hus i Helsingfors. Föredragningslistan sätts ut i webbtjänsten domus.evl.fi en veckan innan mötet. (Välj Kirkkohallitus – Täysistunto)

Mera information:
Kyrkostyrelsens plenum

25.4 Seminarium om rätten till tro och religionsfrihetslagen, Helsingfors

Ekumeniska rådet i Finland ordnar seminariet Rätt att tro – religionsfrihetslagen 100 år tisdag 25 april där man frågar sig hur religionsfrihetslagen har påverkat kyrkornas ställning i Finland. Seminariet ordnas klockan 15–17.15 i Sankt Henriks katedralförsamlings församlingssal på Sankt Henriksplatsen 1, Helsingfors.

I samband med seminariet offentliggörs utmärkelsens Årets Ekumeniska gärning 2022.

Läs mer på Ekumeniska rådets webbplats (på finska)

26.4 Seminarium om bibeln och yttrandefriheten, Helsingfors och online

Ett seminarium om Bibeln och yttrandefriheten ordnas onsdag 26 april klockan 13.30 i Kyrkans hus (mötesrum Mikael) på Södra kajen 8, Helsingfors, och online.

Vid seminariet håller generalsekreteraren för Svenska Bibelsällskapet Anders Göranzon ett föredrag på temat Bibeln och yttrandefriheten. Han kommenteras av fader Mikael Sundkvist (ortodoxa kyrkan), pastor Jani Edström (baptistsamfundet) och chefen för Finska Missionssällskapets svenska enhet Marika Björkgren-Thylin (evangelisk-lutherska kyrkan). Frågan diskuteras också i en paneldiskussion som leds av direktor Sixten Ekstrand.

Arrangörer är Ekumeniska rådet i Finland och Kyrkans central för det svenska arbetet.

Mediekalendern på webben uppdateras senare länkar till webbsändning och anmälan.

Mera information:
direktor Sixten Ekstrand, Kyrkans central för det svenska arbetet, tfn 040 142 6674
generalsekreterare Mayvor Wärn-Rancken, Ekumeniska rådet i Finland, tfn 040 163 7798

Insamlingen Gemensamt Ansvar

Insamlingen Gemensamt Ansvar inleddes söndag 5 februari och pågår till slutet av året. Insamlingen samlar under 2023 in medel för att motverka våld och konflikter bland unga. Av intäkterna blir 40 procent kvar i Finland och används för att stödja arbetet med unga via organisationen Stationens Barn rf och församlingarna. Av intäkterna går 60 procent till att hjälpa människor i världens katastrofområden via Kyrkans Utlandshjälp.

#gemensamtansvar2023
www.gemensamtansvar.fiÖppna länk i ny flik

Mera information:
chef för medelanskaffningen Eija Kilgast, Kyrktjänst, tfn 040 660 2964 eija.kilgast@kirkkopalvelut.fi
teamchef (gatumedling och K-0) Heikki Turkka, Stationens Barn rf, tfn 050 518 5511, heikki.turkka@asemanlapset.fi
sakkunnig inom digital kommunikation Elisa Rimaila, Kyrkans Utlandshjälp, elisa.rimaila@kua.fi, tfn 050 599 6986
biskop Jukka Keskitalos specialmedarbetare Pekka Mustakallio, domkapitlet i Uleåborgs stift, tfn 040 7490 115, pekka.mustakallio@evl.fi
kommunikationschef Liisa Toivonen, Kyrktjänst, 040 546 1507, liisa.toivonen@kirkkopalvelut.fi

Mediebilder för insamlingen Gemensamt AnsvarÖppna länk i ny flik