Hyppää sisältöön

Mediekalender

Begränsningarna på församlingarnas sammankomster lättades 1.6

Från 1 juni gäller nya begränsningar för församlingarnas sammankomster. Nu kan också över 50 personer delta i gudstjänster och förrättningar i kyrkorum ifall lokalen tillåter och man iakktar säkerhetsavstånd. Det maximala antalet deltagare är 500 personer.

Psalmsång är tillåtet men biskoparna rekommenderar att man överväger hur många och hur långa psalmer som sjungs i gudstjänsten. De rekommenderar också att församlingarna tillsvidare avstår från körsång inomhus.

I all verksamhet ska kyrkan följa anvisningar och rekommendationer om skyddsåtgärder och god hygien. 

Läs mer om hur nu gällande begränsningar i kyrkans verksamhet

På församlingarnas webbsidor finns information om församlingarnas sommarverksamhet: församlingarnas kontaktinformation

Väckelserörelserna sommarfester

De flesta väckelserörelserna har valt att hålla sina sommarfester digitalt i sommar. På deras webbplatser hittar du mer information om deras års- och sommarfester och annan sommarverksamhet.