Mediekalender

24-27.1 Ungdomens kyrkodagar, Karis

Ungdomens kyrkodagar samlar ca 140 ungdomar och ungdomsarbetsledare från församlingarna i Borgå stift till stiftsgården Lärkkulla (Lärkkullavägen 22, Karis) 24–27 januari. Dagarna har temat Jag har något att berätta. Ungdomens kyrkodagar är Borgå stifts egen ungdomsriksdag som årligen samlar ombud från församlingarna till debatt och diskussion om aktuella teman.

Under dagarna ska delegaterna ta ställning till två motioner (klimatpåverkan, språkjämlikhet) och sex initiativ till diskussion (bland annat ensamhet, arbete i kyrkan och församlingstillhörighet) som ungdomarna har väckt. Dessutom ordnas temasamlingar och andakter.

På fredag 25.1 klockan 19 hålls ett samtal med temat Vad får oss att hoppas? - Ett personligt samtal om hurdan värld vi lämnar över till nästa generation. I samtalet deltar bl.a. biskop Björn Vikström och riksdagsledamöterna Maarit Feldt-Ranta och Peter Östman.

Mera information:
Stefan Myrskog, ledande sakkunnig för kristen fostran, Kyrkostyrelsen, tfn 040 5311 275
Fredrik Kass, sakkunnig inom ungdomsarbete, Kyrkostyrelsen, tfn 040 688 1525 (från 14.1.2019)
Program för dagarna, initiativ och motioner sätts ut på UK:s webbplats