Pressrum

Aktuella evenemang

  • 17.9 Kandidatnomineringen i församlingsvalet avslutas
  • 17-20.9 Biskopsvalpaneler i Esbo stift
  • 18.9 Kyrkostyrelsens plenum, Helsingfors
  • 20.9 Kyrkans Utlandshjälp öppnar Finlands första matsvinnsbutik, Helsingfors
  • 23.9 Finska missionssällskapets Utjämningsdag

Mediekalendern i sin helhet