Bönen Fader vår eller Herrens bön är en bön som härstammar från Jesus själv. Jesus sade till sina lärjungar: “Och när ni ber ska ni inte rabbla tomma ord som hedningarna; Ty er fader vet vad ni behöver redan innan ni bett honom om det. Så skall ni be: Vår fader, …” (Matt. 6:7-13, Luk. 11:2-4).

Herrens bön bes i alla kristna kyrkosamfund. Herrens bön bes i varje högmässa och vid de flesta av kyrkans andaktsstunder. Den hör också till de kyrkliga förrättningarna. Bönen Fader vår med förklaringar utgör en viktig del av katekesen.

I den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland används två former av Herrens bön. De finns båda i kyrkohandboken som godkänts av kyrkomötet.

Bönen Fader vår lyder: Fader vår som är i himmelen. Helgat varde ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja, såsom i himmelen så ock på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss i dag, och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro, och inled oss icke i frestelse utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen.

Den ekumeniska versionen av bönen lyder: Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss i dag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet. Amen.

Tillbaka till toppen