Skaparen är ett namn som används om Gud. Gud är Skaparen och han har skapat allt från intet. Skaparen hänvisar till den första personen, Fadern, i Treenigheten.

Den kristna uppfattningen om skapelsen grundar sig på skapelseberättelserna (1 Mos. 1-2; 2 Mos. 4-9). Där finns i mytisk form uttryckt uppfattningen om hur världen blev till och människans plats i denna helhet. Skapelsen är inte bara något som hände en gång, utan Guds fortgående verk som upprätthåller livet.

Den vetenskapliga förklaringen till världen står inte i strid med den kristna skapelsetron. Vetenskapen forskar med sina metoder i den verklighet som vi kan observera och tar inte ställning till om orsaken till det som existerar är en gudomlig vilja eller inte.

Tillbaka till toppen