Ortodox betyder ordagrant renlärig, alltså en rätt uppfattning om traditionen och att på rätt sätt prisa Gud (grek. ortodoxia = renlärighet).

Man kan alltså säga att en lärouppfattning eller -inrikting och ett gudstjänstliv som är troget den kristna traditionen och där sakramenten förvaltas rätt, är ortodox.

Ortodox hänvisar också till den ortodoxa kyrkan, vars medlemmar kallas ortodoxa.

Tillbaka till toppen