Credo är latin och betyder ”jag tror” på svenska. Ordet credo används om trosbekännelserna. Trosbekännelsen är ett fast moment i gudstjänsten, där församlingen svarar på Guds tilltal i bibeltexterna och i predikan.

Credo är samfundets, det vill säga kyrkans, officiella bekännelse av den yttersta sanningen som Gud har uppenbarat. Samtidigt är det en lovprisning av Guds goda gärningar.

Grunden för de lutherska bekännelseskrifterna är tre trosbekännelser, den apostoliska (Apostolicum), den nicenska (Nicaeum) och den athanasianska trosbekännelsen. I liturgin används de två första, den apostoliska trosbekännelsen hör speciellt samman med dopet och den nicenska med högmässan.

Tillbaka till toppen