I de riksomfattande församlingsvalen väljs förtroendevalda till församlingarnas och de kyrkliga samfälligheternas beslutande organ. Församlingsval ordnas vart fjärde år i november.

I ekonomiskt självständiga församlingar väljs medlemmar till kyrkofullmäktige. Kyrkofullmäktige är församlingens eller den kyrkliga samfällighetens högsta beslutande organ. I kyrkliga samfälligheter anordnas två val: församlingsmedlemmarna väljer församlingsråd till de enskilda församlingarna i samfälligheten och gemensamt kyrkofullmäktige för samfälligheten.

Till kyrkofullmäktige väljs, beroende på församlingens storlek, 11–39 medlemmar, till det gemensamma kyrkofullmäktige 21–91 och till församlingsrådet 8–16 medlemmar.

De förtroendevalda är samarbetspartner med församlingens anställda och representanter för församlingsmedlemmarna i beslutsfattandet. De beslutar om församlingsverksamhetens linjedragningar, kyrkoskatteprocenten och budgeten, det vill säga hur medlen från kyrkoskatten skall användas. De förtroendevalda väljer församlingens tjänsteinnehavare, till exempel församlingspastorer, kantorer och diakoniarbetare.

Rösträtt och valbarhet

Alla kyrkans medlemmar som senast på valdagen har fyllt 16 år har rösträtt i församlingsvalet. Rösträtten utövas i den församling där den röstberättigade är antecknad som närvarande medlem i församlingen.

Valbara till församlingens förtroendeuppdrag är konfirmerade medlemmar av församlingen som fyllt 18 år senast på valdagen. Kandidaten kan inte vara tjänsteinnehavare eller heltidsanställd i arbetsavtalsförhållande i församlingen.

Läs mer om församlingsval och beslutsfattandet i kyrkan

Tillbaka till toppen