Aktuellt just nu

På den här sidan lyfter vi information om frågor som just nu debatteras och är akuella i kyrkan. I huvudsak finns här bakgrundsinformation om frågorna.

Biskop i bildruta