Kristus är Jesus hedersnamn. Grekiskans Christos är en översättning av det hebreiska ordet mashia, som på svenska betyder messias. Ordets ursprungsrot betyder ”den smorde”.

Kristus hänvisar till den treenige Gudens andra person, Sonen. Ordet är grundord för orden kristendom och kristen.

Den kristna dogmens grundläggande lära om Kristus är den så kallade läran om Kristi två naturer. Enligt den är Jesus Guds enfödde son, sann människa och sann Gud. Genom inkarnation föddes Gud i Jesus, det vill säga föddes till människa av jungfru Maria under inverkan av den heliga Anden. Den mänskliga och gudomliga naturen är ”utan sammanblandning” och ”oupplösligt” förenade i Kristus.

Sonen är verkligen Gud för han är av samma väsen som Fadern. Enligt den kristna tron hör Kristus alltså inte till de skapade varelserna utan är Gud. Han är född av Fadern, inte skapad (Nicenska trosbekännelsen). Född av Fadern (Gud av Gud) är något som har skett utanför och bortom tid och rum. Då Kristus blev människa föddes han in i tiden. Irrläror som motsätter sig den kristna tvånatursläran är bland andra arianismen och doketismen.

Tillbaka till toppen