Diakon är en person som fått utbildning inom det sociala området (socionom) och avlagt examen inom diakoni. Inom evangelisk-lutherska kyrkan arbetar diakonerna i lokalförsamlingen eller med andra kyrkliga uppgifter. Tjänsteinnehavare inom kyrkans diakoni hjälper och stöder människor som lever i svåra livssituationer.

Diakonen vigs till tjänst för diakonin inom kyrkan på samma sätt som en diakonissa. Skillnaden mellan en diakon och diakonissa är deras grundutbildning.

Läs mer om utbildningskraven för en diakon

Tillbaka till toppen