Kyrkohandboken är ett samlande namn för de böcker som definierar och ger instruktioner för gudstjänstlivet i församlingarna. Böckerna har godkänts av kyrkomötet för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

Kyrkohandboken består av tre delar:

  • Gudstjänstboken som innehåller formulär och material för olika gudstjänster, samt mässmelodierna.
  • Evangelieboken som innehåller bibeltexter och böner för kyrkoårets helger och helgdagar.
  • Handbok för kyrkliga förrättningar som innehåller kasualhandlingar och vigningar, installationer till tjänster och välsignelse till tjänst, samt andaktsstunder för olika tillfällen.

Den nuvarande Evangelieboken är från år 1999, Gudstjänstboken från år 2000 och Handboken för kyrkliga förrättningar från år 2003.

Kyrkohandboken: Kyrkohandboken | Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Tillbaka till toppen