Enligt den kristna tron är Gud fördold för det mänskliga förståndet. Vi kan få kunskap om Gud bara om han uppenbarar sig. Människan kan ana sig till något om Guds existens och vilja utgående från naturen, historien och genom personliga upplevelser.

Att uppleva Gud utgående från hans skapelse kallas allmän uppenbarelse (revelatio generalis). Budskapet om den frälsande Guden förmedlas till mänskligheten genom Guds särskilda uppenbarelse (revelatio specialis), Guds ord eller Jesus Kristus. Den speciella uppenbarelsen finns också i Bibeln som berättar om Guds frälsande gärningar.

Tillbaka till toppen