Biskopsbrev

I serien biskopsbrev publicerar biskoparna i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland gemensamma inlägg om aktuella ämnen.

Bön och längtan

Bön och längtan är den andra publikationen som utkommer i serien biskopsbrev.

Detta biskopsbrev belyser olika perspektiv på bön. Här finns reflektioner kring bönens väsen och betydelse i människans liv. Biskoparna närmar sig bönen ur både ett personligt och ett gemensamt perspektiv. De lyfter fram hur bönen kan ge dagen en rytm och hur vi i bönen kan lämna allt till Gud.  Biskoparna berättar också om hur de själva ber.

Biskopsbrevet uppmuntrar oss att be och fördjupa vår förståelse av bön. Det visar hur bön kan hjälpa oss att vända oss bort från vårt eget jag mot andra människor, skapelsen och världen. Som bedjande människor kan vi tillsammans vara en kraft till förändring i världen.

Ladda ner biskopsbrevet Bön och längtan (utkommit 23.10.2023).

Den tryckta publikationen kan beställas från Granos webb-butik.

Uppdukat picknickfilt på en gräsmatta, en människa sitter på kanten av filten med en bibel i handen.

Bibeln och kyrkan

Bibeln och kyrkan är det första inlägget i serien av biskopsbrev. Det här första brevet handlar om Bibeln och om hur vi kristna ska läsa den.

Utgångspunkten för diskussionen är frågor som: Hur har Bibeln kommit till? Hur ska den tolkas? Hur ser man på den vetenskapliga bibelforskningen? Och varför är det viktigt att läsa Bibeln?

Biskoparna uppmuntrar oss att ta tag i Bibeln. Bibelns ord talar till oss och påverkar oss. Bibeln förmedlar det glädjebudskap som utgör grunden för kyrkans liv och verksamhet. Bibeln är Guds tilltal till oss.

Ladda ner biskopsbrevet Bibeln och kyrkan (utkommit 27.10.2021).

Den tryckta publikationen kan beställas från Granos webb-butik.

Biskoparna skriver

  • För vem?

    Biskopsbreven har skrivits till såväl allmänheten som kyrkans anställda och församlingsmedlemmar.

  • Varför?

    De uppmuntrar till dialog om viktiga frågor i den kristna tron och vår gemensamma värld.

  • Hur?

    Biskopsbreven ges ut på finska och svenska. Publikationerna finns tillgängliga på nätet och i tryckt form.

Tillbaka till toppen