Hyppää sisältöön

Satan

Benämningen Satan kommer från hebreiskan och betyder fiende eller motståndare. Enligt den kristna tron är Satan en ängel som Gud skapade men som avföll från Guds vilja. Kyrkan har lärt att det förutom Satan också finns andra fallna änglar. De kallas alla för mörkrets makter.

I den kristna teologin handlar undervisningen om Satan att synden och det onda är större än människan. Det onda och gudsfrånvända finns förutom i den synliga världen också i den osynliga värld som Gud har skapat. I och med att Gud skapade en synlig och en osynlig värld gav han också utrymme för, och möjlighet till, det som var emot hans kärleks vilja, dvs. för ondskan.

I Gamla testamentet används ordet Satan då man talar om åklagaren och en krigs- eller politisk motståndare. Satan förekommer i GT också i religiös betydelse. Då är Satan den himmelska åklagaren vars uppgift är att pröva styrkan i människans gudsrelation. Satan är alltså Jahves tjänare i GT och han kunde träda fram inför Gud tillsammans med den himmelska härskaran (Jobs bok).

I Nya testamentet förekommer Satan som frestare och motståndare till Jesus. I Jesu undervisning är Satan en representant för ondskan. Jesu offentliga verksamhet börjar då Johannes döparen har förrättat det gammaltestamentliga bättringsdopet varefter Jesus fastade i 40 dagar. Under denna tid frestade Satan Jesus och försökte få honom att avstå från sin uppgift genom olika världsliga frestelser.

Satans existens minskar inte på något sätt människans moraliska ansvar för sitt liv. Den talande ormen som förekommer i berättelsen om syndafallet, och som allmänt anses vara en symbol för Satan, avlägsnar inte människans ansvar för sina val även om människan skyller på ormen i berättelsen. Var och en är själv ansvarig för sitt liv. Fastän människan har fallit har hon inte förvandlats till en demon. På det sättet är det en märkbar skillnad mellan Satan och en fördärvad människa.

Enligt den kristna tron har de som tror på Kristus genom Kristi kors ochuppståndelse blivit befriade från synden, döden och Satans makt. Tack vare Kristi verk är Satans makt begränsad. Vid tidens slut kommer han slutligt att fråntas all sin makt.