Hyppää sisältöön
Jukka Keskitalo prästvigs.

Biskopar

Biskoparna och ärkebiskopen

Biskoparna är stiftens andliga ledare och högsta tjänstemän. Till deras uppgifter hör att viga präster till tjänst och att stöda prästerna arbete.

I Finland finns tio biskopar, en biskop för vardera av de nio stiften samt ärkebiskopen som också har sitt säte i Åbo ärkestift. Biskoparna utses genom val.

Sex gånger per år samlas biskoparna till biskopsmötet. Där behandlar de bland annat frågor som rör kyrkans tro, förkunnelse och arbete.

Finlands ärkebiskop Tapio Luoma är den Evangelisk-lutherska kyrkan i Finlands femtonde ärkebiskop. Han inledde sin uppgift år 2018. Bland biskoparna är ärkebiskopen “primus inter pares” eller den främsta bland likar.
 

Biskopar

Biskop Seppo Häkkinen

Biskop Seppo Häkkinen

Biskop Jari Jolkkonen

Biskop Jari Jolkkonen

Biskop Jukka Keskitalo

Biskop Jukka Keskitalo

Biskop Kaisamari Hintikka

Biskop Kaisamari Hintikka

Biskop Matti Salomäki

Biskop Matti Salomäki

Stiften på kartan