Hyppää sisältöön
Biskop Teemu Laajasalo vigs till ämbetet av ärkebiskop Kari Mäkinen

Biskopar

Biskopar

Ärkebiskop

Ärkebiskop

Ärkebiskop Tapio Luoma

Ärkebiskop Tapio Luomas webbplats

Åbo ärkesstift (på finska)

Borgå stift

Borgå stift

Esbo stift

Esbo stift

Biskop Kaisamari Hintikka

Esbo stift (på finska)

Församlingarna i Esbo stift (på finska)

Helsingfors stift

Helsingfors stift

Biskop Teemu Laajasalo

Teemu Laajasalos webbplats (på finska)

Helsingfors stift (på finska)

Församlingarna i Helsingfors stift (på finska)

Kuopio stift

Kuopio stift

Biskop Jari Jolkkonen

Jari Jolkkonens webbplats (på finska)

Kuopio stift (på finska)

Församlingarna i Kuopio stift (på finska)

Lappo stift

Lappo stift

Biskop Simo Peura

Simo Peuras webbplats (på finska)

Lappo stift (på finska)

Församlingarna i Lappo stift (på finska)

S:t Michels stift

S:t Michels stift

Biskop Seppo Häkkinen

Seppo Häkkinens webbplats (på finska)

S:t Michels stift (på finska)

Församlingarna i S:t Michels stift (på finska)

Tammerfors stift

Tammerfors stift

Biskop Matti Repo

Matti Repos webbplats (på finska)

Tammerfors stift (på finska)

Församlingarna i Tammerfors stift (på finska)

Uleåborgs stift

Uleåborgs stift

Biskop Jukka Keskitalo

Jukka Keskitalos webbplats

Uleåborgs stift (på finska)

Församlingarna i Uleåborgs stift (på finska)

Åbo ärkestift

Åbo ärkestift

Biskop Kaarlo Kalliala

Biskop Kaarlo Kallialas webbplats (på finska)

Åbo ärkestift (på finska)

Församlingarna i Åbo ärkestift (på finska)

Fältbiskop Pekka Särkiö

Fältbiskop Pekka Särkiö

Stiften