Insamlingen Gemensamt Ansvar

Den nya äktenskapslagen utmanar kyrkans äktenskapssyn
Den nya äktenskapslagen utmanar kyrkans äktenskapssyn
Kyrkan och nya äktenskapslagen
Kyrka nu bloggen: När tron sitter i ryggmärgen
Kyrka nu bloggen: När tron sitter i ryggmärgen

Posten lägger ner, butiken stängs och skolan slås igen för att elevunderlaget inte räcker till.

Ända tills nu har kyrkan varit något av en motkraft.

Finns kyrkan kvar när ljusen släcks?
Pjäsen Luther i Enrum

Under våren turnerar pjäsen ’Luther i enrum’ i Svenskfinland. Pjäsen är skriven av Johan Fagerudd som också gestaltar reformatorn Martin Luther. Pjäsen (ca 40 min) är en monolog om en man och en reformation.

Vem var Luther? Hurdan var han? Varför skrev han sina teser?

Kolla in var och när du kan se pjäsen.

Luther i Enrum
Kyrkoåret: Andra söndagen före fastetiden
Kyrkoåret: Andra söndagen före fastetiden

Jesus är såningsmannen, men också hans lärjungar har sänts ut för att troget så ut Guds ord i förlitan på att Gud i sinom tid ger växten.

Kyrkoåret idag
Finlandssvenska ekumeniska kyrkodagar
Finlandssvenska ekumeniska kyrkodagar

Finlandssvenska ekumeniska kyrkodagar hålls 19-21.5 på hotell Radisson BLU Marina Palace i Åbo.

Temat är Nåd. Läs programmet och anmäl dig.

Andetagbloggen: Med öppna armar
Andetagbloggen:  Med öppna armar
Mia skriver om att det finns många människor i mitt liv som varit till välsignelse för henne, på olika sätt. 
Andetagbloggen
Bli medlem i kyrkan via webben
Bli medlem i kyrkan via webben

Då du loggar in i tjänsten med bankkoder förmedlas största delen av de uppgifter som behövs för att bli medlem direkt från befolkningsdatasystemet.

Bli medlem i kyrkan
Reformationens märkesår
Reformationens märkesår

Martin Luther offentliggjorde sina 95 tester 31.10.1517. År 2017 har det gått 500 år sedan dess.

Märkesåret firas under namnet Nåd 2017!

Namnet hänvisar till nåden som begrepp men också som bön och uppmaning. 

Reformationens märkesår
Samtalstjänst
Samtalstjänst

Finns det något du behöver prata om? Kyrkans samtalstjänst är öppen.

Samtalstjänsten (på finska) nås på 010 190071 hela dagen. På svenska öppnar samtalstjänsten kl. 20 på 010 190072.

Den finska chatten är öppen på www.kirkonkeskusteluapua.fi.

Stöd och hjälp
Sjung en ny sång!

En kommitte bestående av kyrkomusiker och forskare har vaskat fram både gamla melodier som inte rymts med i tidigare psalmböcker och nya andliga sånger och visor som redan sjungits i många kristna sammanhang.

Anna Maria BöckermanDag-Ulrik Almqvist och Helene Liljeström satt med i psalmbokstilläggskommittén. De kommer att tala kring de tankar och känslor de nya psalmerna väcker.

Yle Vega måndagar kl. 6.54 och 9.10.

Programmet på Tro-sidan