Påven fick fredsduvor av biskop Kalliala

Åbobiskopen Kaarlo Kalliala träffade påven Franciskus på S:t Henriksdagen den 19 januari vid påvens privata mottagning i Vatikanen. 

Biskop Kalliala framförde de finländska gästernas hälsning och gav påven hundra fredsduvor i gåva.

Med fredsduvorna stöds Kyrkans Utlandshjälps fredsarbete i Syrien i påven Franciskus namn.

Gåvan överräcktes av biskopens barnbarn Ilona och Julius.

Påven fick fredsduvor
Pjäsen Luther i Enrum
Pjäsen Luther i Enrum

Under våren turnerar pjäsen ’Luther i enrum’ i Svenskfinland. Pjäsen är skriven av Johan Fagerudd som också gestaltar reformatorn Martin Luther. Pjäsen (ca 40 min) är en monolog om en man och en reformation.

Vem var Luther? Hurdan var han? Varför skrev han sina teser?

Kolla in var och när du kan se pjäsen.

Luther i Enrum
Ungdomens kyrkodagar
Ungdomens kyrkodagar
Ungdomens kyrkodagar

Ungdomens kyrkodagar samlade ca 200 ungdomar och ungdomsarbetsledare till stiftsgården Lärkkulla den 19-22 januari.

Kolla in besluten.

Ungdomens kyrkodagar
Reformationens märkesår
Reformationens märkesår

Martin Luther offentliggjorde sina 95 tester 31.10.1517. År 2017 har det gått 500 år sedan dess.

Märkesåret firas under namnet Nåd 2017!

Namnet hänvisar till nåden som begrepp men också som bön och uppmaning. 

Reformationens märkesår
Kyrkoåret: Tredje söndagen efter trettondagen
Kyrkoåret: Tredje söndagen efter trettondagen

Genom att undervisa och bota sjuka uppenbarade Jesus sin gudomliga härlighet.

Därför väcktes både judar och hedningar till tro på honom som hjälpare och frälsare.

I tron har en kristen människa en fast grund för sitt liv.

Kyrkoåret idag
Samtalstjänst
Samtalstjänst

Finns det något du behöver prata om? Kyrkans samtalstjänst är öppen.

Samtalstjänsten (på finska) nås på 010 190071 hela dagen. På svenska öppnar samtalstjänsten kl. 20 på 010 190072.

Den finska chatten är öppen på www.kirkonkeskusteluapua.fi.

Stöd och hjälp
Andetagbloggen: Med öppna armar
Andetagbloggen:  Med öppna armar
Mia skriver om att det finns många människor i mitt liv som varit till välsignelse för mig, på olika sätt. 
Andetagbloggen
Bli medlem i kyrkan via webben
Bli medlem i kyrkan via webben

Då du loggar in i tjänsten med bankkoder förmedlas största delen av de uppgifter som behövs för att bli medlem direkt från befolkningsdatasystemet.

Bli medlem i kyrkan
De nya psalmerna
De nya psalmerna

Församlingarna har tagit ibuk ett tillägg till evangelisk-lutherska kyrkans psalmbok.

Psalmboken kompletterades med nya psalmer vars tema och språk svarar mot dagens behov. 

Psalmboken på svenska har 585 psalmer och på finska 632. Tilläggen innehåller 147  svenska psalmer och 79 finska.

Kontakta församlingen
Sjung en ny sång!

En kommitte bestående av kyrkomusiker och forskare har vaskat fram både gamla melodier som inte rymts med i tidigare psalmböcker och nya andliga sånger och visor som redan sjungits i många kristna sammanhang.

Anna Maria BöckermanDag-Ulrik Almqvist och Helene Liljeström satt med i psalmbokstilläggskommittén. De kommer att tala kring de tankar och känslor de nya psalmerna väcker.

Yle Vega måndagar kl. 6.54 och 9.10.

Programmet på Tro-sidan