Alla nyheter

23.4.2024

Pilgrimsvandringsprojekt får John Vikström-priset för motion och idrott

John Vikström-priset för motion och idrott 2023 tillfaller ett projekt om pilgrimsvandring. Pilgrimsverksamheten i Finland startade 2020 som ett samarbetsprojekt mellan Åbo stad och Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Inom projektet har det inletts en alldeles ny form av koordinerade pilgrimsvandringar i Finland och landets första pilgrimscentrum har grundats vid Åbo domkyrka.

Det viktigaste målet för det fortsatta projektet som pågår till 2025 är att stabilisera koordineringen av pilgrimsverksamheten och Pilgrimscentrum.

Pilgrimsvandring – en meningsfull resa

Pilgrimsvandring kombinerar kulturhistoria, natur, motion och andlighet, små stigar, historiska vägar och olika mål, såsom kyrkor och andra heliga platser.

I prismotiveringarna konstateras att pilgrimsvandringsprojektet på ett fint sätt har synliggjort och i det offentliga samtalet lyft fram en barmhärtig infallsvinkel på hur man ökar välbefinnandet och motionerandet. Pilgrimsvandring främjar sådant vi verkligen behöver i vår tid: stillhet, frihet, lugn och bekymmerslöshet, och ser på människans behov ur ett helhetsperspektiv. Pilgrimsvandring möjliggör lågtröskelmotion och man behöver egentligen inga ekonomiska resurser för att genomföra en pilgrimsvandring.

Priset delas ut i Tammerfors i maj

Priset överräcks lördag 18 maj klockan 12.15 på huvudscenen på stadsfestivalen Kyrkans fest i Tammerfors. Priset i silver har formen av en fackla. Det överräcks av biskop Matti Salomäki och kyrkoherde Kari Kanala som är ordförande för Kyrkans delegation för motion och idrott.

Kyrkostyrelsen grundade John Vikström-priset för motion och idrott 2014. Priset ges för arbete som främjar etiska värderingar inom motion och idrott, främjar motion och idrott inom kyrkan, verkar för mänsklighet och människovärdet, eller förebygger marginalisering med hjälp av motion och idrott.

Kyrkostyrelsen delar ut priset på förslag av Kyrkans delegation för motion och idrott. Enskilda personer och organisationer kan få utmärkelsen.

Webbsidan Pilgrimsvandringar i Finland

Mera information: Ville Kämäräinen, sakkunnig, Kyrkostyrelsen, ville.kamarainen@evl.fi, tfn 040 354 7072

Tillbaka till toppen